U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

На предлог на Претседателството на Црногорската заедница во РМ во соработка со нашата Амбасада во РМ, нашата заедница на ден 21.03.2018г. ја посети Директорот на канцеларијата за врски на Северноатлантската Алијанса – НАТО во РМ, Г-ин Горазд Бартол. По тој повод повикани беа следните гости:

– Неговата екселенција Амбасадорот – Г-ин Предраг Митровиќ;

– Советникот на Премиерот на РМ за соработка со НАТО во РМ – Г-ин Исмет Рамадани;

– Претседателот на привредната комора на РМ и почесен конзул на ЦГ во РМ – Г-ин Бранко Азески;- Директорката на Секретаријатот за здравствена мрежа за Југоисточна Европа – Г-ѓа Мира Јовановски Дашиќ

Obavještavamo članove i sve prijatelje naše Zajednice da je na predlog Predsjedništva Crnogorske Zajednice u saradnji sa našom Ambasadom u RM našu Zajednicu 21.03.2018g. posjetijo Direktor kancelarije za vezu Sjevernoatlantske Alijanse – NATO u RM – G-din Gorazd Bartol. Tim povodom pozvani su sledeći gosti:

– Njegova ekselencija Ambasador G-din Predrag Mitrović;

– Savjetnik Premijera Republike Makedonije za saradnju sa NATO – G-din Ismet Ramadani;

– Predsjednik privredne komore RM, počasni konzul CG u RM G-din Branko Azeski;

– Direktorica Sekretarijata zdravstvene mreže za Jugoistočnu Evropu(SEEHN) – Dr Mira Jovanovski Dašić.

Navedena posjeta je organizirana sa ciljem da se u jednoj spontanoj atmosferi bez strogo definirane teme i u jednom spontanom međusobnom razgovoru zahvalimo G-nu Bartolu kao personifikaciji NATO Alijanse u RM za prijem Crne Gore u NATO – u i da kao građani RM porijeklom iz CG podržimo kandidaturu RM za prijem u NATO, sa željom da naša druga otađbina bude 30 – ta članica NATO – a, a sa posebnom molbom za moguća kompromisna rešenja bez posebnih uslova po pitanju samobitnosti i identiteta makedonskog naroda kao prosvetiteljskog naroda koji je imao univerzitet 200 – ta godina prije Bolonjskog univerziteta, što je samo po sebi dovoljno da bude argument za univerzalno prirodno pravo da jedan narod sa svojim težnjama i željama za integracijama bude prihvaćen od strane megunarodne zaednice sa svim svojim posebnostima pa od tamo

I Republika Makedonija pod svojim ustavnim imenom a koja je već kao takva prihvaćena od velikog broja država u svijetu.

Mi kao zajednica zadovoljni od rečenog i uopšte od svih razgovora učesnika ovog skupa, još jedanput se zahvaljujemo našim gostima što su samim svojim prisustvom udostojili našu zajednicu.

Ги известуваме членовите и сите пријатели на нашата заедница дека на предлог на Претседателството на Црногорската заедница во РМ во соработка со нашата Амбасада во РМ, нашата заедница на ден 21.03.2018г. ја посети Директорот на канцеларијата за врски на Северноатлантската Алијанса – НАТО во РМ, Г-ин Горазд Бартол. По тој повод повикани беа следните гости:

– Неговата екселенција Амбасадорот – Г-ин Предраг Митровиќ;

– Советникот на Премиерот на РМ за соработка со НАТО во РМ – Г-ин Исмет Рамадани;

– Претседателот на привредната комора на РМ и почесен конзул на ЦГ во РМ – Г-ин Бранко Азески;

– Директорката на Секретаријатот за здравствена мрежа за Југоисточна Европа – Г-ѓа Мира Јовановски Дашиќ

Наведената посета беше организирана со цел да во една спонтана атмосфера без строго дефинирани теми и во еден спонтан меѓусебен разговор му се заблагодариме на Г-нот Горазд Бартол како персонификација на НАТО Алијансата во РМ за прием на Црна Гора во НАТО и да како граѓани на РМ кои водат потекло од ЦГ ја поддржиме кандидатурата на Република Македонија за прием во НАТО, со желба да нашата втора татковина биде 30-та членка на НАТО, а со посебна молба за можни компромисни решенија без посебни услови по прашањето на идентитетот на македонскиот народ како просветителски народ кој имаше свој Универзитет 200 – те години пред Болоњскиот Универзитет, што е само по себе доволно да биде аргумент за универзално природното право да еден народ со своето тежнеење и желбите за интеграција биде прифатен од страна на меѓународните заедници со сите свои посебности па оттаму и Република Македонија под своето уставно име а која е веќе како таква прифатена од голем број држави во светот.

Ние како заедница сме задоволни од она што беше констатирано и воопшто од сите разговори од страна на учесниците на оваа средба, уште еднаш им се заблагодаруваме на нашите гости кои со своето присуство ја удостоија нашата заедница.