U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

По повод 21 мај ( 2019 година ), Денот на независноста на Црна Гора – ЦРНОГОРСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО Р. МАКЕДОНИЈА, организира приредба „Art Mix Мontenegro“ во Младинскиот културен центар во Скопје.