U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Informišemo vas da je Uprava za dijasporu, u saradnji sa Fakultetom za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja, pokrenula online kurs crnogorskog jezika. Crnogorskijezik.me je nastao kao potreba crnogorskog iseljeništva koje je zahtijevalo pouzdan izvor informacija u procesu učenja crnogorskog jezika.

Online kurs crnogorskog jezika postavlja gradivo na četiri jezika: engleskom, španskom, turskom i albanskom, pri čemu je u odabiru stranih jezika uzeta u obzir brojnost crnogorskih iseljenika u navedenim jezičkim područijima.

Osmišljen kao osnovni kurs upoznavanja standardnog crnogorskog jezika prvenstveno za potomke crnogorskih iseljenika, ali i za sve osobe kojima crnogorski jezik nije maternji jezik, crnogorskijezik.me korisnicima nudi mogućnost postupnog učenja i sticanja opštih informacija o  crnogorskom jeziku.

Kurs je sastavljen od deset lekcija podijeljenih na osnovne gramatičke i opšte komunikacijske kategorije. Sve lekcije sadrže audio primjere izgovora riječi te njihovo značenje na engleskom, španskom, turskom i albanskom jeziku. Na kraju lekcija nalaze se kratki testovi koji obrađuju pređeno gradivo, dok je na samome kraju kursa osmišljen test cjelokupnog obrađenog gradiva koji korisnicima nudi mogućnost provjere usvojenih znanja.

Link sajta:

www.crnogorskijezik.me