U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

IZVEŠTAJ NA PRES KONFERENCIJI-27.07.2018

 

DANAS SMO ODRŽALI TREĆU REDOVNU SJEDNICU SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA, SAVJETODAVNOG TIJELA VLADE CRNE GORE, KOJE JE KONSTITUISANO 2016 GODINE.

S OBZIROM DA JE OVO BILA POSLJEDNJA SJEDNICA SAVJETA U OVOM SAZIVU SJEDNICA JE IMALA VIŠE SVEČANI I PROTOKOLARNI KARAKTER, ALI I PORED TOGA NA SJEDNICI SU POKRENUTA I ISTAKNUTA NEKA PITANJA OD NAJVEĆEG INTERESA ZA DIJASPORU ODNOSNO NJENE ISELJENIKE, A TO SU:

  • OČUVANJE IDENTITETA JEZIKA, KULTURE I UOPŠTE CRNOGORSKE TRADICIJE U ISELJENIČKIM SREDINAMA, NAROČITO KOD MLAĐE GENERACIJE ISELJENIKA;
  • POTREBA ZA LIBERALIZACIJOM ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU, KOJOM BI SE OLAKŠALI USLOVI ZA STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA ISELJENICIMA, TAKO I NJIHOVIM POTOMCIMA I BRAČNIM PARTNERIMA;
  • PREDLOG MATIČNOJ DRŽAVI DA ULOŽI POSEBNE NAPORE U CILJU OLAKŠAVANJA POSTUPKA OVJERE DOKUMENATA U INOSTRANSTVU;
  • POTREBA OTVARANJE KULTURNIH CENTARA U ZEMLJAMA SA VEĆOM KONCENTRACIJOM NAŠIH ISELJENIKA;
  • POTREBA DA MATIČNA DRŽAVA OSMISLI POSEBNE PROJEKTE I AKTIVNOSTI U CILJU OČUVANJA KULTURNOG, JEZIČKOG I NACIONALNOG IDENTITETA U ZEMLJAMA SA STARIJOM EMIGRACIJOM, KAO ŠTO SU ZEMLJE LATINSKE AMERIKE, ALI I DA POKRENE PROJEKTE ISTRAŽIVANJA ISELJAVANJA IZ CRNE GORE U OVE ZEMLJE, SVE U CILJU OČUVANJA SVIJESTI O PORIJEKLU KOD MLADJIH GENERACIJA, KONKRETNO U OVIM ZEMLJAMA VEĆ TREĆE I ČETVRTE GENERACIJE;
  • POTREBA DA SE POSEBNO OBRATI PAŽNJA NA DOPRINOS KOJI BI ISELJENICI ODNOSNO DIJASPORA MOGLI DA DAJU NA PLANU PROMOCIJE CRNE GORE I TO NAROČITO NJENE KULTURNE BAŠTINE U ZEMLJAMA PRIJEMA I OBRATNO;
  • TAKODJE JE BILO RIJEČI I O POTREBI JAČANJA PRIVREDNE, NAUČNE I SPORTSKE SARADNJE CRNE GORE I NJENIH ISELJENIKA.

NA NAVEDENOJ SJEDNICI USVOJENA JE I DEKLARACIJA O BUDUĆNOSTI CRNE GORE U EVROPSKOJ UNIJI, KOJOM SU ISELJENICI IZ CRNE GORE, DRŽAVLJANI I GRAĐANI ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE, IZRAZILI OPREDIJELJENOST DA JE BUDUĆNOST CRNE GORE U EVROPSKOJ UNIJI I KOJOM SU SAVJET I SVI ČLANOVI OVOG TIJELA ISKAZALI INTERES I NAMJERU DA U SVOJIM SREDINAMA U ZEMLJAMA, DRŽAVAMA ČLANICAMA EU U MJERI U KOJOJ JE TO MOGUĆE, DJELUJU U CILJU INTEGRACIJE CRNE GORE U EVROSKOJ UNIJI. CRNOGORSKE ZAJEDNICE U EVROPSKOJ UNIJI IMAJU SVOJ POLITIČKI I EKONOMSKI ZNAČAJ, PA KORISTEĆI TE POZICIJE IMAJU NAMJERU I ŽELJU DA SE STAVE U FUNKCIJU EUROINTEGRACIJE CRNE GORE.

ŽELIO BIH DA NAGLASIM DA JE OVU SJEDNICU KARAKTERISALA VRLO ŽIVA RASPRAVA, ALI I DA JE BILA USPOSTAVLJENA ODLIČNA INTERAKCIJA IZMEDJU ČLANOVA SAVJETA IZ REDA PREDSTAVNIKA ISELJENIKA I ČLANOVA SAVJETA IZ REDA DRŽAVNIH ORGANA I INSTITUCIJA. NA SVAKO POSTAVLJENO PITANJE IMALI SMO ODGOVOR NADLEŽNE INSTITUCIJE I JA BIH U TOM DIJELU ZAISTA ŽELIO DA IM SE ZAHVALIM NA PROFESIONALIZMU I INTERESOVANJU KOJE SU POKAZALI ZA ONU, JOŠ JEDNU ISELJENU CRNU GORU KOJA ŽIVI IZVAN NJENIH GRANICA.

SAVJET I SVI ČLANOVI OVOG TIJELA, SU U POTPUNOSTI SVJESNI, UZLAZNE PUTANJE ODNOSA KOJE CRNA GORA GRADI SA SVOJIM ISELJENIŠTVOM.

USVAJANJEM NOVOG ZAKONA O SARADNJI CRNE GORE SA ISELJENICIMA, STVORENE SU I ZAKONSKE PRETPOSTAVKE ZA PLODNIJU I SADRŽAJNIJU SARADNJU.

SAVJET ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA NASTAVIĆE SVOJU MISIJU, DA KAO TIJELO KOJE PREDSTAVLJA ISELJENIKE I NJIHOVE INTERESE U OKVIRIMA SVOJIH NADLEŽNOSTI-SVOJOM AKTIVNOŠĆU, IZRAZI U FORMI ZAKLUČAKA, SVOJE ŽELJE I ZAHTJEVE I UPUTITI VLADI CRNE GORE VIŠE SUGESTIJA, PREDLOGA I INICIJATIVA, KOJE SMO I NA TEKUĆOJ SJEDNICI RAZMATRALI, A ZA KOJE SE NADAMO DA ĆE BITI RAZGLEDANI I AKO JE MOGUĆE REALIZOVANI U INTERESU I DIJASPORE I CRNE GORE.

NA KRAJU BIH ŽELIO DA SE ZAHVALIM UPRAVI ZA DIJASPORU NA ODLIČNOJ ORGANIZACIJI OVE SJEDNICE SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA ALI I NA LOGISTICI I POMOĆI KOJU NAM PRUŽA TOKOM CIJELE GODINE U NAŠEM RADU, NA ČELU SA DIREKTOROM ISTE G.PEĐOM MITROVIĆEM.

 

PODGORICA 27.07.2018

               PRESEDAVAJUĆI SJEDNICE,

                                                                                                  POTPREDSJEDNIK SAVJETA

                                                                                                  B.POPIVODA