U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

BILATERALNI ODNOSI

Crna Gora i Makedonija imaju tradicionalno prijateljske odnose i ostvaruju sadržajnu saradnju u brojnim oblastima, koja je osnažena intenzivnim političkim kontaktima visokih zvaničnika dvije države, kao i zajedničkim strateškim ciljevima – evropskim i evro-atlantskim integracijama.

Izvanredan politički dijalog u narednom periodu biće usmjeren na snažniju valorizaciju potencijala za povezivanje na ekonomskom planu. Dvije zemlje, takođe, ostvaruju odličnu saradnju u okviru regionalnih inicijativa.

DIPLOMATSKI ODNOSI

Republika Makedonija zvanično je priznala Crnu Goru 12. juna 2006. godine. Diplomatski odnosi između dvije države su uspostavljeni 14. juna 2006. godine.

Ambasador Crne Gore Dušan Mrdović stupio je na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora u Republici Makedoniji 29. aprila 2010. godine, predajom akreditivnih pisama predsjedniku Makedonije Đorđu Ivanovu.  Prvi ambasador Crne Gore u Republici Makedoniji  Duško Lalićević bio je na dužnosti od 12. decembra 2006. godine do marta 2010. godine. Crnogorska Ambasada u Makedoniji počela je sa radom 1. marta 2007. godine.

Ambasador Republike Makedonije Aleksandar Vasilevski stupio je na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora u Crnoj Gori 28. jula 2010. godine, predajom akreditivnih pisama predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću. Prvi ambasador Republike Makedonije u Crnoj Gori Stevan Nikolovski obavljao je dužnost od 6. marta 2008. do juna 2010. godine. Generalni konzulat Republike Makedonije u Podgorici transformisan je u Ambasadu 28. jula 2006. godine.

Pukovnik Donče Kuzmanov obavlja dužnost  vojnog atašea Makedonije u Crnoj Gori, sa sjedištem u Skoplju, od avgusta 2010. godine (od 04. juna 2008. do avgusta 2010. godine obavljao je dužnost na rezidentnoj osnovi).

Milorad Andrijašević stupio je na dužnost počasnog konzula Crne Gore u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Bitolju, 12. juna 2008. godine.

BILATERALNI SUSRETI NA VISOKOM NIVOU

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić boravio je u zvaničnoj posjeti Republici Makedoniji 14. februara 2013. godine i imao susrete sa predsjednikom Ivanovim, premijerom Gruevskim, ministrom vanjskih poslova Poposkim, ministrom odbrane Besimijem, kao i liderom opozicije Crvenkovskim.

Na marginama bezbjedonosne konferencije u Minhenu 03.februara 2013. premijer Milo Đukanović imao kratak susret sa ministrom vanjskih poslova RM Nikolom Poposkim.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović bio je domaćin Četvrtog regionalnog samita 5.decembra 2012. i na marginama Samita imao bilateralni susret sa  predsjednikom Republike Makedonije Đorđem Ivanovim.

Tadašnji ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Nebojša Kaluđerović je na marginama Bledskog strateškog foruma imao odvojeni susret sa ministrom vanjskih poslova Makedonije Nikolom Poposkim 3. septembra 2012.

Tadašnji ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen i makedonski ministar vanjskih poslova N. Poposki imali su bilateralni susret na završnom sastanku šefova diplomatija zemalja učesnica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), 14. juna 2012. u Beogradu.

Tadašnji ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen i makedonski ministar vanjskih poslova N. Poposki imali su bilateralni susret na marginama sastanka ministara vanjskih poslova NATO članica i partnerskih zemalja kontributora ISAF misije, 19. aprila 2012. u Briselu.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je u zvaničnoj posjeti Makedoniji  16-17. marta 2012. godine.

Ministar vanjskih poslova Republike Makedonije Nikola Poposki boravio je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori 14. oktobra 2011. godine.

Tadašnji predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić susreo sa sa makedonskim premijerom Nikolom Gruevskim na marginama 66. zasijedanja GS UN u Njujorku, septembra 2011. godine.

Tadašnji ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen i makedonski kolega Nikola Poposki susreli su se na marginama neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova Evropske unije i zemalja kandidata za članstvo u EU (Gimnih), septembra 2011. godine u Poljskoj.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imao je bilateralni susret sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim na marginama Trećeg regionalnog samita predsjednika država  u Ohridu,  12. jula 2011. godine.

Tadašnji predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić imao je bilateralni susret sa premijerom Makedonije Nikolom Gruevskim na marginama Kroacija Samita, jula 2011. godine u Dubrovniku.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sastao se sa predsjednikom Makedonije Đorđem  Ivanovim, predsjednikom Skupštine Trajkom Veljanovskim, premijerom  Nikolom Gruevskim i ministrom vanjskih poslova Antoniom Milošoskim povodom otvaranja Memorijalnog centra holokausta Jevreja u Skoplju, 9. i 10. marta 2011. godine.

Predsjednik Skupštine Makedonije Trajko Veljanovski boravio je u  prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori 28. januara 2011. godine.

Predjednik Republike Makedonije Đorđe Ivanov boravio je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori od 3. do 5. novembra 2010. godine.

Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović posjetio je Republiku Makedoniju 22. oktobra 2010. godine.

Predsjednik Republike Makedonije Đorđe Ivanov imao je bilateralni susret sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem na marginama Samita predsjednika JIE na 8. Regionalnom forumu o koridorima kulture ’’Upravljanje kulturnim različitostima i njihova promocija u turističke svrhe’’ na Cetinju, od 3. do 4. juna 2009. godine.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imao je susret sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim prilikom njegove inauguracije za predsjednika Makedonije u Skoplju, 12. maja 2009. godine.

Predsjednik Vlade Makedonije Nikola Gruevski boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori 25. decembra 2008. godine.

Tadašnji ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Roćen boravio je u zvaničnoj posjeti Republici Makedoniji 30. jula 2007.godine.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio je u prvoj zvaničnoj posjeti Makedoniji od 12. do 13. septembra 2007. godine.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić boravio je u posjeti Makedoniji u periodu od 09. do 10. marta 2006. godine.

EKONOMSKA SARADNJA

Ukupna robna razmjena u 2012. godini iznosila je 29,8 miliona € od čega je uvoz bio 27,5 miliona €, dok je izvoz 2,3 miliona €. Direktne investicije u periodu januar – novembar 2012 iznosile su 410 000  €.

Ukupna robna razmjena između Crne Gore i Makedonije u 2011. godini je iznosila  28,3 miliona eura, od čega je uvoz bio 26,98 miliona eura, a izvoz 1,414 miliona eura. Direktne investicije  iz Makedonije u 2011. godini  iznosile su 723,1 hiljada eura.

Ukupna robna razmjena između dvije zemlje u 2010. godini iznosila je 24,2 miliona eura, od čega je uvoz bio 23,192 miliona eura, a izvoz 1,085 miliona eura. Direktne investicije iz Makedonije u 2010. godini iznosile su 1,8 miliona eura.

Ukupna robna razmjena između dvije zemlje u 2009. godini iznosila je 22 miliona eura, od čega je izvoz bio 1,4 miliona eura, a uvoz 21 miliona eura. Direktne investicije iz Makedonije u 2009. godini iznosile su 587 000 eura.

TURIZAM

Tokom  2012. godine Crnu Goru je posjetilo 24 564 makedonskih turista, koji su ostvarili 158 469 noćenja.

U 2011. godini u Crnoj Gori je boravilo 22 605 turista iz Makedonije, koji su ostvarili 144 084 noćenja.

U 2010. godini u Crnoj Gori je boravilo 24 417 turista iz Makedonije, koji su ostvarili 163 961 noćenja.

U 2009. godini u Crnoj Gori je boravilo 19 991 turista iz Makedonije, koji su ostvarili  154 530 noćenja.

DIJASPORA

U Republici Makedoniji je marta 2006. godine formirano Udruženje makedonsko-crnogorskog prijateljstva. Zajednica Crnogoraca u Makedoniji osnovana je oktobra 2006. godine, dok je krajem januara 2009. godine formiran Ženski lobi crnogorske zajednice.

(Preuzeto iz sajta MVPEI)