U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Milorad Milanović, predsjednik

Duška Golubović Nesovska, član

Radmila Grbović Sotirovska, član

Dejan Savićević, član

Jovo Vraneš, član