U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Naser Hot,  predsjednik

Radica Grubović, član

Suzana Ivanović, član