U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Agencije:

Mina – komercijalni agencijski servis
Adresa:  Bohinjska br. 1A
Telefon: 020/ 610-190
E-mail:   mnnews@mnnews.net
Web site: http://mnnews.net

Štampani mediji:

Pobjeda – dnevni list
Adresa:  Bulevar revolucije br.15
Telefon: 020/ 246-701 (redakcija)
Oglasno odjeljenje: 020/ 202-455; 202-456
E-mail: desk@t-com.me
Web site: www.pobjeda.co.me

Vijesti – nezavisni dnevnik
Adresa:  Bulevar revolucije br.11
Telefon: 020/ 406-901 (redakcija)
Fax: 020/ 242-306
Oglasno odjeljenje: 020/ 230-955; 230-956
E-mail: info@vijesti.medesk@vijesti.me
Web site: www.vijesti.me

Dan – dnevne novine
Adresa: Ul. 13.jula bb
Telefon: 020/ 481-521; 481-520 (redakcija)
Oglasno odjeljenje: 020/ 481-555; 664-099
Fax: 020/ 481-522
E-mail: dan@t-com.me
Web site: www.dan.co.me

Monitor – crnogorski nezavisni nedjeljnik
Adresa: Vuka Karadžića br.11
Telefon: 020/ 231-955
Fax: 020/ 231-944
E-mail: monitor@t-com.me
Web site: www.monitor.co.me

Televizije:

Radio televizija Crne Gore
Adresa: Džordža Vašingtona bb
Telefon: 020/ 225-626 (recepcija); 225-999 (centrala)
Web site: www.rtcg.me

Televizija IN
Adresa: Ul. 13. jul br.2
Telefon: 020/ 237-890
Fax: 020/ 237-766
Web site: www.rtvin.com

TV Elmag
Adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 6
Telefon: 020/ 224-886
Fax: 020/ 623-643
E-mail: elmag@t-com.me

MBC Televizija
Adresa: Trg Republike br.4
Telefon: 020/ 210-830
Fax: 020/ 210-831
E-mail: mbctvmarketing@t-com.me
Web site: http://mbctelevizija.com

NTV Montena
Adresa: Ðoka Miraševića br.61
Telefon: 020/ 198 97; 266-543
E-mail: montena@montena.me
Web site: www.montena.me

Pink M
Adresa: Bulevar Ivana Crnojevića br.97
Telefon: 020/ 403-505
Fax: 020/ 403-501
E-mail: redakcija@pinkm.co.me
Web site: www.pinkm.com

RTV Atlas
Adresa: Ul. Vaka Ðurovića bb
Telefon: 020/ 409-300; 409-301
Fax: 020/ 409-305; 409-312
E-mail: info@rtvatlas.tv
Web site: www.rtvatlas.tv

RTV Vijesti
Adresa: Trg Republike bb
Telefon: 020/ 404-601
Fax: 020/ 404-636
E-mail: desk@rtvvijesti.com
Web site: www.rtvvijesti.com

PRO TV
Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona (Zgrada „Unistan“)
Telefon: 020/ 234-840
Fax: 020/ 234-838

TV Srpska
Adresa: Balšićeva br.1
Telefon/Fax: 020/ 231-360

Radio:

Radio Crne Gore  / frekvencija 95,5 MHz
Adresa: Džordža Vašingtona bb
Telefon: 020/ 225-626 (recepcija); 225-679 (desk)
Web site: www.rtcg.me

Radio Antena M / frekvencija 87,6 MHz
Adresa: Ul. 19. decembra br. 9
Telefon/Fax: 020/ 664-284
Web site: www.antenam.net

Radio Gorica / frekvencija 93,3 MHz
Adresa: Mitra Bakića br.128
Telefon: 020/ 633-670
E-mail: radiogorica@t-com.me

Radio D /frekvencija 88,6 MHz
Adresa: Ul.13.jul bb
Telefon: 020/ 238-900
Web site: www.radioddplus.com

Radio D Plus / frekvencija 90,2 MHz
Adresa: Bratsva i jedinstva br.59
Telefon: 020/ 238-900
Web site: www.radioddplus.com

Radio Zeta / frekvencija 93,8 MHz
Adresa: Golubovci bb
Telefon/Fax: 020/ 603-201

Radio Mir / frekvencija 106,1 MHz
Adresa: Tuzi bb
Telefon: 020/ 603-770; 603-771

Radio Elmag / frekvencija 96 MHz
Adresa: Jovana Tomaševića br. 6
Telefon: 020/ 224-886
Fax: 020/ 623-643

Radio IN / frekvencija 99 MHz
Adresa: Ul. 13.jul br.2
Telefon: 020/ 237-890
Fax: 020/ 237-766

Radio Vijesti / frekvencija 100,6 MHz
Adresa: Trg Republike bb
Telefon: 020/ 230-414; 230-412;
Fax: 020/ 232-065
Web site: www.rtvvijesti.com

Radio Atlas / frekvencija 90,7 MHz (www.rtvatlas.tv)
Adresa: Vaka Ðurovića bb
Telefon: 020/ 409-300; 409-304
Fax: 020/ 409-305; 409-312
Web site: www.rtvatlas.tv

Boom Radio / frekvencija 92,4 MHz
Adresa: Cetinjski put bb
Telefon/Fax: 078/ 109 262

City Radio / frekvencija 107,3 MHz
Adresa: Vijenac kosovskih junaka br. 6
Telefon/Fax: 020/ 268-874

Radio 98 / frekvencija 98 MHz
Adresa: Džordža Vašingtona bb
Telefon: 020/ 225-264; 246-598
Fax: 020/ 225-670
Web site: www.rtcg.me

Radio DRS / frekvencija 101,5 MHz
Adresa: Kralja Nikole br.210
Telefon/Fax: 020/ 648-730

Radio Skadar lake / frekvencija 107,9 MHz
Adresa: Bokeška br.10
E-mail: skadarradio@gmail.com

Radio PRO FM / frekvencija 102,5 MHz
Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona (Zgrada „Unistan“)
Telefon: 020/ 234-840
Fax: 020/ 234-838

Radio Borkis / frekvencija 97,5 MHz
Adresa: Kralja Nikole br.37
Telefon/Fax: 020/ 623-903

Radio Slobodna Evropa
Adresa: Njegoševa br.45
Telefon: 020/ 667-100; 667-101
Web site: www.slobodnaevropa.org