U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

KONTAKT:

Adresa: ul.”Ankarska br. 29 A”, 1.000 Skopje

Tel. faks + 389 2 31 19 068

Predsjednik: Boro Popivoda
tel:
e mail: zcgmmk@yahoo.com

Zamjenik: Milorad Milanović
tel: 078 400 002