CRNOGORSKA ZAJEDNICA

U REPUBLICI MAKEDONIJI

Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Vijesti

Arhiva

1.jpgGodišnja izborna skupština Zajednice Crnogoraca u Republici Makedoniji Skoplje, 29 marta 2015 godine
susret-15-april-foto-1.jpgRazgovor sa diplomatskom misijom i funkcionerima Ministarstva unitrašnjih poslova u Zajednici Crnogoraca Skoplje, 29 marta
DSCN6002.JPGPrivredna delegacija Crne Gore u Skoplju, poovodom otvaranja Odeljenja za ekonomska pitanja u Ambasadi Crne Gore u Makedoniji, 7 maja 2015 godine
New Album
Lepote Crne Gore

Veče je proteklo u druženju između naših studenata u R. Makedoniji i mladih CG zajednice MK. Pored predstavljanja programa rada, naši domaćini su za sve prisutne studente obezbijedili poklon rječnik.

Želio bih se u svoje, a i ime OCSI zahvaliti na gostoprimstvu.

На предлог на Претседателството на Црногорската заедница во РМ во соработка со нашата Амбасада во РМ, нашата заедница на ден 21.03.2018г. ја посети Директорот на канцеларијата за врски на Северноатлантската Алијанса – НАТО во РМ, Г-ин Горазд Бартол. По тој повод повикани беа следните гости:

– Неговата екселенција Амбасадорот – Г-ин Предраг Митровиќ;

– Советникот на Премиерот на РМ за соработка со НАТО во РМ – Г-ин Исмет Рамадани;

– Претседателот на привредната комора на РМ и почесен конзул на ЦГ во РМ – Г-ин Бранко Азески;- Директорката на Секретаријатот за здравствена мрежа за Југоисточна Европа – Г-ѓа Мира Јовановски Дашиќ

Obavještavamo članove i sve prijatelje naše Zajednice da je na predlog Predsjedništva Crnogorske Zajednice u saradnji sa našom Ambasadom u RM našu Zajednicu 21.03.2018g. posjetijo Direktor kancelarije za vezu Sjevernoatlantske Alijanse – NATO u RM – G-din Gorazd Bartol. Tim povodom pozvani su sledeći gosti:

– Njegova ekselencija Ambasador G-din Predrag Mitrović;

– Savjetnik Premijera Republike Makedonije za saradnju sa NATO – G-din Ismet Ramadani;

– Predsjednik privredne komore RM, počasni konzul CG u RM G-din Branko Azeski;

– Direktorica Sekretarijata zdravstvene mreže za Jugoistočnu Evropu(SEEHN) – Dr Mira Jovanovski Dašić.

Navedena posjeta je organizirana sa ciljem da se u jednoj spontanoj atmosferi bez strogo definirane teme i u jednom spontanom međusobnom razgovoru zahvalimo G-nu Bartolu kao personifikaciji NATO Alijanse u RM za prijem Crne Gore u NATO – u i da kao građani RM porijeklom iz CG podržimo kandidaturu RM za prijem u NATO, sa željom da naša druga otađbina bude 30 – ta članica NATO – a, a sa posebnom molbom za moguća kompromisna rešenja bez posebnih uslova po pitanju samobitnosti i identiteta makedonskog naroda kao prosvetiteljskog naroda koji je imao univerzitet 200 – ta godina prije Bolonjskog univerziteta, što je samo po sebi dovoljno da bude argument za univerzalno prirodno pravo da jedan narod sa svojim težnjama i željama za integracijama bude prihvaćen od strane megunarodne zaednice sa svim svojim posebnostima pa od tamo

I Republika Makedonija pod svojim ustavnim imenom a koja je već kao takva prihvaćena od velikog broja država u svijetu.

Mi kao zajednica zadovoljni od rečenog i uopšte od svih razgovora učesnika ovog skupa, još jedanput se zahvaljujemo našim gostima što su samim svojim prisustvom udostojili našu zajednicu.

Ги известуваме членовите и сите пријатели на нашата заедница дека на предлог на Претседателството на Црногорската заедница во РМ во соработка со нашата Амбасада во РМ, нашата заедница на ден 21.03.2018г. ја посети Директорот на канцеларијата за врски на Северноатлантската Алијанса – НАТО во РМ, Г-ин Горазд Бартол. По тој повод повикани беа следните гости:

– Неговата екселенција Амбасадорот – Г-ин Предраг Митровиќ;

– Советникот на Премиерот на РМ за соработка со НАТО во РМ – Г-ин Исмет Рамадани;

– Претседателот на привредната комора на РМ и почесен конзул на ЦГ во РМ – Г-ин Бранко Азески;

– Директорката на Секретаријатот за здравствена мрежа за Југоисточна Европа – Г-ѓа Мира Јовановски Дашиќ

Наведената посета беше организирана со цел да во една спонтана атмосфера без строго дефинирани теми и во еден спонтан меѓусебен разговор му се заблагодариме на Г-нот Горазд Бартол како персонификација на НАТО Алијансата во РМ за прием на Црна Гора во НАТО и да како граѓани на РМ кои водат потекло од ЦГ ја поддржиме кандидатурата на Република Македонија за прием во НАТО, со желба да нашата втора татковина биде 30-та членка на НАТО, а со посебна молба за можни компромисни решенија без посебни услови по прашањето на идентитетот на македонскиот народ како просветителски народ кој имаше свој Универзитет 200 – те години пред Болоњскиот Универзитет, што е само по себе доволно да биде аргумент за универзално природното право да еден народ со своето тежнеење и желбите за интеграција биде прифатен од страна на меѓународните заедници со сите свои посебности па оттаму и Република Македонија под своето уставно име а која е веќе како таква прифатена од голем број држави во светот.

Ние како заедница сме задоволни од она што беше констатирано и воопшто од сите разговори од страна на учесниците на оваа средба, уште еднаш им се заблагодаруваме на нашите гости кои со своето присуство ја удостоија нашата заедница.

Informišemo vas da je Uprava za dijasporu, u saradnji sa Fakultetom za crnogorski jezik i književnost sa Cetinja, pokrenula online kurs crnogorskog jezika. Crnogorskijezik.me je nastao kao potreba crnogorskog iseljeništva koje je zahtijevalo pouzdan izvor informacija u procesu učenja crnogorskog jezika.

Online kurs crnogorskog jezika postavlja gradivo na četiri jezika: engleskom, španskom, turskom i albanskom, pri čemu je u odabiru stranih jezika uzeta u obzir brojnost crnogorskih iseljenika u navedenim jezičkim područijima.

Osmišljen kao osnovni kurs upoznavanja standardnog crnogorskog jezika prvenstveno za potomke crnogorskih iseljenika, ali i za sve osobe kojima crnogorski jezik nije maternji jezik, crnogorskijezik.me korisnicima nudi mogućnost postupnog učenja i sticanja opštih informacija o  crnogorskom jeziku.

Kurs je sastavljen od deset lekcija podijeljenih na osnovne gramatičke i opšte komunikacijske kategorije. Sve lekcije sadrže audio primjere izgovora riječi te njihovo značenje na engleskom, španskom, turskom i albanskom jeziku. Na kraju lekcija nalaze se kratki testovi koji obrađuju pređeno gradivo, dok je na samome kraju kursa osmišljen test cjelokupnog obrađenog gradiva koji korisnicima nudi mogućnost provjere usvojenih znanja.

Link sajta:

www.crnogorskijezik.me

Dobro veče svima, dobro vecer na site,

Poštovani, svi ovdje prisutni povodom praznika 21 maja – Dana nezavisnosti Crne Gore, pozdravljam Vas u ime Predsjedništva naše zajednice i drugih njenih  organa upravljanja, kao i u svoje lično ime i zahvaljujem Vam se što ste se odazvali našem pozivu da večeras zaedno sa našim prijatelima proslavimo ovoj značajni praznik crnogorske istorije, čije simboličko značenje daje veličinu ovom datumu sa kojim je crnogorski narod obnovijo svoju državnost i nezavisnost.

Dozvolite mi sada da pojedinačno pozdravim i da im se zahvalim za večerašnje prisustvo njihovim ekselencijama: Gospođi ministarki Miloj Carevskoj, koja prisustvuje večeras ovoj proslavi u dvojno svojstvo i kao Ministar i kao izaslanik Premijera R.S.M Gospodina Zorana Zaeva, hvala i veliki pozdrav za ovoj gest koj je za večno pamćenje i Njemu i Njoj. Isto tako pozdravjlamo prisustvo prvog sekretara Ambasada Crne Gore  u R.S.M Gospođu Jelenu Milančić, koja večeras personificira zajedno sa izvođačima ove proslave našu matičnu državu C. Goru.

Isto tako koristim priliku da se zahvalim svim onim subjektima i pojedincima koji su materijalno pomogli da se realizira ova večerašnja proslava.

Dozvolite sada da se osvrnem i kažem nešto u vezi samog praznika – Dana nezavisnosti C.Gore. Kao što Vam je poznato Crna Gora je u prošlom vijeku i početkom ovoga vijeka u određenim istoriskim periodima i okolnostima  gubila ili ugrađivala svoj suverenitet i nezavisnost u zajedničkim državama jugoslovenskih naroda sve do njene disolucije od 1992 – 2006 godine, da bi 21 maja 2006 godine došla do izražaja nesalomljiva volja i želja građana Crne Gore da Referenduskim izjašnjenjem ostvare svoja istorijska prava za samostalni državni i društveni razvoj, što pretstavlja jedan istoriski akt sa kojim je produžen kontinuitet crnogorske državnosti i nezavisnosti.

Na temelju te slobodno izražene referendumske volje njenjih građana, Parlament Crne Gore  svojom odlukom donesenom 03.06.2006 te godine proglašava njenu nezavisnost, koja je kasnie priznata od strane svih država-članica međunarodne zajednice, a nekoliko godina kasnije C.G je postala članica UN-a, Savjeta Evrope, NATO-a i drugih međunarodnih i regijonalnih zajednica i organizacija.

Za ovih 13 godina C.G je džinovskim koracima napredovala u svom razvoju, kako u društveno-političkom tako i u pravnom i ekonomskom razvoju, ostvarujući najviše standarde demokratije koje treba da ima jedna pravna država, kao i zaštitu ljudskih prava i sloboda i što je posebno važno ostvarila je veliki napredak u pristupnim pregovorima za članstvo u EU.

Crnogorskoj nezavisnosti kroz njenju istoriju, prethodili su mnogi događaji sa kojima se potvrđivala nezavisnost i suvernitet C.G, čak i mnogo prije nego što će to ozvaničiti Berlinski kongres.

Ja se ovom prilikom neću vraćati i podsjećati na nezavisnost Duklje i Zete kao i ulogom njihovih dinastija za očuvanje iste, već od onda kada je ona dobila zvanično današnije ime tj. od dolaska na njen prestol dinastije Petrović, odnosno  od dolaska na vlast Vladike Danila I Petrovića 1697 godine, sa opaskom da budem tačniji, njeno današnije ime po nekim istoriskim spisima i izvorima pojavljivalo se još od 1491 godine.

Pitanje svih pitanja crnogorske istorije je upravo to kako je C.G uspjevala da čuva i očuva svoju slobodu i nezavisnost u okolnostima kada je na ondašnjim geogravskim kartama Evrope bila jedno malo ostrovo slobode, između dvije ogromne i moćne imperije, šta je trebalo sve da uradi ta šaka gorštaka da bi očuvala njenu nezavisnost i slobodu. Na to je mnogo teško dati odgovor i pitanje je da li će se ikada dobiti objektivni i pravi istoriski odgovor.

Hronološki i istoriski gledajući naša matična država nije imala i nije znala za svoje državne granice, kao što i njen narod nije znao za granicu između života i smrti, gradeći tako u tim političkim okolnostima i tom ambientu posebnu filozofiju života i doktrinu ratovanja, što je uslovilo da mi istoriski budemo upućeni stalno na ratovanje, i da nam isto bude osnovno zanimanje  a vojna strategija osnovno obrazovanje. Mnogo znoja i krvi je proliveno na crnogorskom tlu, da bi se očuvala sloboda i njena nezavisnost.

I crnogorska žena u tim po mnogo čemu oskudnim ekonomskim i političkim prilikama imala je posebno mjesto i ulogu kao stub svoje familije, a isto tako i svoju ulogu u društvenom životu svoje otadžbine. Nije nimalo slučajno  da je lik crnogorke bila vječita tema i inspiracija vajara, slikara i pjesnika da u svojim djelima izraze i otkriju sve njene fizičke i duhovne ljepote, i pored toga što je njen život nažalost  većim dijelom prolazio u bjedi ,siromaštvu i tuzi i to mnogo više nego u bogatstvu, veselju i zadovoljstvima, malo je bilo radosti na njenom licu i njenim usnama, noseći u tom vremenu sve one simbole žalosti i tuge koja e ona nosila sa sobom i saopštavala ih kroz svoje tužbalice, kao posebnom vidu lirske pjesme. Sva ta njena tuga i žalost koje joj je donosilo tadašnje vrijeme i uslovi toga vremena i njenoga života, najbolje se odslikavaju i ilustruju u likovima iz Gorskog vijenca“, prvenstveno kod sestre Batrićeve koja tuži svog poginulog brata ili snahe Bana Milonjića koja oplakuje poginulog djevera Andriju, uz utjehu pjesnika koji opisujući i diveći se njenoj fizičkoj i duhovnoj ljepoti na kraju kaže  „Divne li ga oči oplakaše divna li ga usta ožališe“ ….

Na našu sreću sada su druga vremena, odavno smo napuštili ta zanimanja i ta obrazovanja, prilagođavajući se novim vremenima i novim izazovima što traži savremeni svijet, ali nažalost nikako da napuštimo neke relikte prošlosti, reinkarnirajući neke ideologije, koje su davno istoriski bile arhivirane i sahranjene i koje su bile rezultat nekih nepovoljnih i nesrećnih istoriskih vremena i okolnosti, a koja nam sada donose samo omrazu i mržnju, zato apelujem i molim sa ovog mijesta da mržnju i omrazu zamjenimo ljubavlju i tolerancijom, da se oslobodimo nacionalizma, šovinizma, dekadentnosti, stereotipa i da prihvatimo samo naše pozitivne tradicionalne vrijednosti, sa kojima nas je poštovala i uvažavala Evropa i svijet tog vremena, tj. da odbacimo sve ono što je savremeni i progresivni svijet odavno odbacio i arhivirao.

Da su viječne C.G i R.S.M i da ostane viječna ljubav između bratskog makedonskog i crnogorskog naroda, kao i između njihovih građana u cjelini.

Hvala na strpljenju sa željom da večeras imate lijep ugođaj u programu koji slijedi.

Da ste mi živi i zdravi, da Vas prati svako dobro i svaka sreća. Hvala još jedanput!

Skopje, 18.05.2109

                                                                                                     CZRM                                                                                                                                      Popivoda Boris

Претседателството на својата седница одржана на ден 27.09.2018 година го донесе следниот
ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЦРНОГОРЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЦРНОГОРЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на чл. 18 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр. 56/16), изборното Собрание на  Заедницата на Црногорците во Република Македонија, на седницата одржана во Скопје на ден 28.10.2018 година, согласно чл. 41 и чл. 43 од Законот за здруженија и фондации и согласно чл.25 од Статутот на ЗЦГМ донесе измена и дополнување на  Статутот на Заедницата на Црногорците во Република Македонија

        Член 1

Врз основа на Член 1 од предлогот за изменување и дополнување на статутот на Заедницата на Црногорците во Република Македонија, ставот (1) од член 2 од статутот на Заедницата на Црногорците во Република Македонија се менува и гласи: “ЦРНОГОРСКА ЗАЕДНИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”,  скратен назив на здружението е: “ЦЗРМ”

Член 2

Секаде во статутот на Заедницата на Црногорците во Република Македонија, називот се менува и гласи скратениот назив: ”ЦЗРМ”

 Член 3

Содржината на член 3 се менува и гласи: “Седиштето на ЦЗРМ е во Скопје на ул. “Анкарска” бр.29А”

 Член 4

Ставот(3) од членот 5 се менува и гласи: “Печатот има тркалезна форма со испишан текст Црногорска заедница во Република Македонија, во средина на печатот е амблемот на здружението”.

Ставот (4) од членот 5 се менува и гласи: “Штембилот има правоаголна форма со испишан текст Црногорска Заедница во Република Македонија, број и празен ред за впишување на број, дата, Скопје”.

Член 5

Во текстот на статутот секаде каде што стои називот Република Црна Гора се менува и стои називот: “Црна Гора”.

Член 20 се менува на начин што зборовите: “и непречен пристап во просториите на ЗЦГМ” се бришат.

Член 6

Членот 21 став 1 точка б се менува и гласи:

“Со исклучување и бришење од членството по одлука на Собранието, а по предлог на Претседателството на ЦЗРМ  заради непочитување на усвоените правила, а особено поради:

–           повреда на Статутот и другите општи акти на ЦЗРМ

–           работа спротивна на интересите и програмските определби на ЦЗРМ”.

Став (2) од член 21 се брише.

Член 7

Членот 22 се брише.

Член 8

Во членот 24 алинеја 4 се брише.

 Член 9

Во член 25 став (1) точка а се бришат зборовите: “донесува програма за работа на ЦЗРМ”.

Во член 25 став (1) точка б се бришат зборовите: “насоки и план на работа за периодот од една година или по исклучок за пократок период”. Во истиот член во точка в се бришат зборовите: “и финансиски план за наредната година”. Точка ѓ од член 25 се брише.

Член 10

Став (1) алинеја 1 од членот 28 се менува и гласи:

“На седницата на собранието членовите на собранието се претставени преку: членовите на претседателството, извршниот одбор, надзорниот одбор и претставниците на секој од ограноците-клубовите”.

“Во работата на собранието можат да учествуваат сите членови на ЦЗРМ присутни по своја волја, со право на дебатирање и предлагање”.

Алинеја 4, став 1 од членот 28 се брише.

Член 11

Во став (1) од член 29 бројот 11 (единаесет) се заменува со бројот 15(петнаесет).

Ставот (2) од член 29 се менува и гласи: “мандатот на членовите на Претседателството трае 4 (четири) години со право на еден последователен реизбор”.

Ставот (3) од член 29 се брише.

Член 12

Ставот(2) од член 29 се менува и гласи: “Мандатот на членовите на претседателството е во траење од 4 (четири) години со право на еден реизбор”.

Член 13

Во член 30 алинеја 2 бројот 7(седум) се менува со бројот 9(девет).

Член 14

Во член 31, став (1), алинеја 8 зборовите: “решава за” се менуваат со зборот “предложува”.

Член 15

Првата реченица од ставот (1) од член 32 се брише.

Ставот(3) од член 32 се менува и гласи: “Мандатот на Претседателот на ЦЗРМ трае 4 (четири) години со право на уште еден последователен реизбор. За својата работа е одговорен пред Претседателството и собранието. Во случај Претседателот да не ги врши своите задачи во согласност со целите и задачите на ЦЗРМ по предлог на Собранието Претседателството одлучува за негово отповикување со двотретинско мнозинство”.

Член 16

Во член 38 став (1) алинеја 7 се менува и гласи: “Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 (четири) години со право на уште еден последователен реизбор”.

Член 17

Во член 39 став (1) алинеја 7 се менува и гласи: “Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4(четири) години со право на уште еден последователен реизбор”.

Член 18

Во член 48 став 1, алинеја 2 се менува и гласи: “Со иницијатива на Претседателството на ЦЗРМ”.

Член 19

Во член 49, алинеја 1 зборовите: “извршен одбор” се заменуваат со зборот: “Претседателство”.

Во член 49, алинеја 2 се брише.

ИЗЛЕЗИ – ЗА Европска Македонија 

Ние како заедница на граѓани на Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора, чувствуваме потреба, а и морална и граѓанска обврска, да изразиме и искажеме од длабочината на нашата душа со најискрени емоции поддршка, а со тоа и да го подржиме референдумот закажан за 30.09.2018г. Зошто и поради што, одговорот е затоа што цениме и мислиме дека Договорот потпишан во Преспа е храбар и компромисен акт, кој го условува патот на Република Македонија кон ЕУ и НАТО и со тоа и овозможува да си обезбеди светла иднина, и не само тоа, туку и да исправи една повеќевековна историска неправда нанесена кон Македонската држава и македонскиот народ, како конститутивен народ на Република Македонија, а и на сите нејзини останати граѓани за одредени ускратени универзални права кои произлегуваат од меѓународните права, а кои во целост не ги имале низ својата историја, туку за жал само делумно како резултат на некоја историска судбина.

Независно од сето тоа согледувајќи или несогледувајќи одредени политички околности во овој историски момент сами по себе се поставуваат одредени прашања:

-Дали инаетот и тврдоглавоста се израз на моќта или немоќта, дали даваат сила или ја одземаат?

-Дали латинската изрека – сетенца: “Cornix cornici oculos non effodiet” – Врана на вранa очи не вади –  е мудрост или глупост?

-Дали конечно дојде време да го ставиме разумот пред себе, а не емоциите?

-Дали е мудрост и интелегенција да се прилагодиш на околностите?

-Дали имаме еден живот или повеќе?

-Дали злото кое историски не’ прати, како некоја проколната анатема, треба  конечно да го отфрлиме, кога веќе пристигна тој историски момент да се’ зависи од нас?

-Дали треба да бидеме егоистични и себични повикувајќи се на конзервативните  реликти на минатото и стереотипите, или треба да мислиме на перспективната иднина на своите деца  и генерациите кои доаѓаат?

-Дали сме доволно еманципирани и едуцирани да правилно резонираме и да   носиме мудри и паметни одлуки?

Нашиот став и одговор на поставените прашања за нас е и повеќе од јасен, дека сме доволно образовани и паметни, да дaдеме позитивен одговор на поставените прашања, па затоа го повикуваме нашето членство, граѓаните на Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора, како и сите добронамерни граѓани на нашата татковина, да излезат на референдумот и да гласаат ЗА Европска Македонија, како единствена, исправна алтернатива и со тоа да учествуваат во донесувањето на оваа значајна историска одлука, која ќе донесе среќа и сите бенефиции на нашата држава и нејзините граѓани. Во спротивно размислете што не’ чека, па ако е веќе така и во овој историски момент се’ зависи од нас, зошто да не се ослободиме од сите партиски идеологии и себичности и не би гласале за општо и вечно добро за сите нас и нашето идно потомство.

Да е вечна Република Македонија, македонскиот народ и сите граѓани на Република Македонија.

Со желба, нека ни е среќен патот во Европската Унија и НАТО !

 

Црногорска заедница,
Претседателство

IZAĐI – ZA Evropsku Makedoniju

Mi kao zajednica građana Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore, osjećamo potrebu, a i moralnu i građansku obavezu, da iznesemo i iskažemo iz dubine duše sa najiskrenim emocijama  podršku, a time i da podržimo referendum zakazan za 30.09.2018g. Zašto i zbog čega, odgovor je zato što cijenimo i mislimo da je Dogovor potpisan u Prespi hrabar i kompromisan akt, što uslovljava da Republika Makedonija pođe na put prema EU i NATO i time da obezbjedi sebi svijetlu budućnost, i ne samo to, već i da ispravi jednu viševjekovnu istorisku nepravdu prema Makedonskoj državi i makedonskom narodu, kao konstitutivnom narodu Republike Makedonije, a i svim njenim ostalim gradjanima za odredjena uskraćena univerzalna prava koja proizlaze iz međunarodnog prava, a koja nijesu cjelosno imali kroz svoju istoriju, već nažalost djelimično kao rezultat neke istoriske sudbine.

Nezavisno od svega sagledavajući ili nesagledavajući odredjene političke okolnosti u ovom istoriskom momentu, postavljaju se sama po sebi odredjena pitanja:

-Da li je inat i tvrdoglavost izraz moći ili nemoći, da li daju snagu ili je rastaču?

-Da li latinska izreka – setenca: “Cornix cornici oculos non effodiet” – Vrana vrani oči nevadi – je mudrost ili glupost?

-Da li je napokon došlo vrijeme da stavimo razum ispred sebe a ne emocije?

-Da li je mudrost i intelegencija da se prilagodiš okolnostima?

-Da li imamo jedan život ili više života?

-Da li zla koja nas istorijski prate, kao neka ukleta anatema, treba napokon odbaciti, kada je već došao taj istorijski trenutak da sve zavisi od nas?

-Da li treba da budemo egoistični i sebični pozivajući se na konzervativne relikte prošlosti i stereotipe, ili treba da mislimo za perspektivnu budućnost svoje djece i generacija koje dolaze?

-Da li smo dovolno emancipovani i edukovani da ispravno rezonujemo i donosimo mudre i pametne odluke?

Naše stanovište i odgovor na postavljena pitanja je više nego jasan za nas, da smo dovoljno obrazovani i pametni, da dademo pozitivne odgovore na postavljena pitanja, pa zato pozivamo naše članstvo, gradjane Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore, kao i sve dobronamjerne građane naše domovine, da izađu na referendum i glasaju ZA Evropsku Makedoniju, kao jedinstvenu, ispravnu alternativu i da time učestvujemo u donošenju ove značajne istorijske odluke, koja će donijeti sreću i sve benefite našoj državi i njenim gradjanima. U suprotnom razmislite šta nas čeka, pa ako je već tako i u ovom istoriskom momentu sve zavisi od nas, zašto se ne bi oslobodili svih partijskih ideologija i sebičnosti i glasali za opšta i vječna dobra za sve nas i naše buduće potomstvo.

Da je vječna Republika Makedonija, makedonski narod i svi građani Republike Makedonije.

Sa željom, srećan nam put u Evropu i NATO !

Crnogorska zajednica,
Predsjedništvo

 

IZVEŠTAJ NA PRES KONFERENCIJI-27.07.2018

 

DANAS SMO ODRŽALI TREĆU REDOVNU SJEDNICU SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA, SAVJETODAVNOG TIJELA VLADE CRNE GORE, KOJE JE KONSTITUISANO 2016 GODINE.

S OBZIROM DA JE OVO BILA POSLJEDNJA SJEDNICA SAVJETA U OVOM SAZIVU SJEDNICA JE IMALA VIŠE SVEČANI I PROTOKOLARNI KARAKTER, ALI I PORED TOGA NA SJEDNICI SU POKRENUTA I ISTAKNUTA NEKA PITANJA OD NAJVEĆEG INTERESA ZA DIJASPORU ODNOSNO NJENE ISELJENIKE, A TO SU:

  • OČUVANJE IDENTITETA JEZIKA, KULTURE I UOPŠTE CRNOGORSKE TRADICIJE U ISELJENIČKIM SREDINAMA, NAROČITO KOD MLAĐE GENERACIJE ISELJENIKA;
  • POTREBA ZA LIBERALIZACIJOM ZAKONA O CRNOGORSKOM DRŽAVLJANSTVU, KOJOM BI SE OLAKŠALI USLOVI ZA STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA ISELJENICIMA, TAKO I NJIHOVIM POTOMCIMA I BRAČNIM PARTNERIMA;
  • PREDLOG MATIČNOJ DRŽAVI DA ULOŽI POSEBNE NAPORE U CILJU OLAKŠAVANJA POSTUPKA OVJERE DOKUMENATA U INOSTRANSTVU;
  • POTREBA OTVARANJE KULTURNIH CENTARA U ZEMLJAMA SA VEĆOM KONCENTRACIJOM NAŠIH ISELJENIKA;
  • POTREBA DA MATIČNA DRŽAVA OSMISLI POSEBNE PROJEKTE I AKTIVNOSTI U CILJU OČUVANJA KULTURNOG, JEZIČKOG I NACIONALNOG IDENTITETA U ZEMLJAMA SA STARIJOM EMIGRACIJOM, KAO ŠTO SU ZEMLJE LATINSKE AMERIKE, ALI I DA POKRENE PROJEKTE ISTRAŽIVANJA ISELJAVANJA IZ CRNE GORE U OVE ZEMLJE, SVE U CILJU OČUVANJA SVIJESTI O PORIJEKLU KOD MLADJIH GENERACIJA, KONKRETNO U OVIM ZEMLJAMA VEĆ TREĆE I ČETVRTE GENERACIJE;
  • POTREBA DA SE POSEBNO OBRATI PAŽNJA NA DOPRINOS KOJI BI ISELJENICI ODNOSNO DIJASPORA MOGLI DA DAJU NA PLANU PROMOCIJE CRNE GORE I TO NAROČITO NJENE KULTURNE BAŠTINE U ZEMLJAMA PRIJEMA I OBRATNO;
  • TAKODJE JE BILO RIJEČI I O POTREBI JAČANJA PRIVREDNE, NAUČNE I SPORTSKE SARADNJE CRNE GORE I NJENIH ISELJENIKA.

NA NAVEDENOJ SJEDNICI USVOJENA JE I DEKLARACIJA O BUDUĆNOSTI CRNE GORE U EVROPSKOJ UNIJI, KOJOM SU ISELJENICI IZ CRNE GORE, DRŽAVLJANI I GRAĐANI ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE, IZRAZILI OPREDIJELJENOST DA JE BUDUĆNOST CRNE GORE U EVROPSKOJ UNIJI I KOJOM SU SAVJET I SVI ČLANOVI OVOG TIJELA ISKAZALI INTERES I NAMJERU DA U SVOJIM SREDINAMA U ZEMLJAMA, DRŽAVAMA ČLANICAMA EU U MJERI U KOJOJ JE TO MOGUĆE, DJELUJU U CILJU INTEGRACIJE CRNE GORE U EVROSKOJ UNIJI. CRNOGORSKE ZAJEDNICE U EVROPSKOJ UNIJI IMAJU SVOJ POLITIČKI I EKONOMSKI ZNAČAJ, PA KORISTEĆI TE POZICIJE IMAJU NAMJERU I ŽELJU DA SE STAVE U FUNKCIJU EUROINTEGRACIJE CRNE GORE.

ŽELIO BIH DA NAGLASIM DA JE OVU SJEDNICU KARAKTERISALA VRLO ŽIVA RASPRAVA, ALI I DA JE BILA USPOSTAVLJENA ODLIČNA INTERAKCIJA IZMEDJU ČLANOVA SAVJETA IZ REDA PREDSTAVNIKA ISELJENIKA I ČLANOVA SAVJETA IZ REDA DRŽAVNIH ORGANA I INSTITUCIJA. NA SVAKO POSTAVLJENO PITANJE IMALI SMO ODGOVOR NADLEŽNE INSTITUCIJE I JA BIH U TOM DIJELU ZAISTA ŽELIO DA IM SE ZAHVALIM NA PROFESIONALIZMU I INTERESOVANJU KOJE SU POKAZALI ZA ONU, JOŠ JEDNU ISELJENU CRNU GORU KOJA ŽIVI IZVAN NJENIH GRANICA.

SAVJET I SVI ČLANOVI OVOG TIJELA, SU U POTPUNOSTI SVJESNI, UZLAZNE PUTANJE ODNOSA KOJE CRNA GORA GRADI SA SVOJIM ISELJENIŠTVOM.

USVAJANJEM NOVOG ZAKONA O SARADNJI CRNE GORE SA ISELJENICIMA, STVORENE SU I ZAKONSKE PRETPOSTAVKE ZA PLODNIJU I SADRŽAJNIJU SARADNJU.

SAVJET ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA NASTAVIĆE SVOJU MISIJU, DA KAO TIJELO KOJE PREDSTAVLJA ISELJENIKE I NJIHOVE INTERESE U OKVIRIMA SVOJIH NADLEŽNOSTI-SVOJOM AKTIVNOŠĆU, IZRAZI U FORMI ZAKLUČAKA, SVOJE ŽELJE I ZAHTJEVE I UPUTITI VLADI CRNE GORE VIŠE SUGESTIJA, PREDLOGA I INICIJATIVA, KOJE SMO I NA TEKUĆOJ SJEDNICI RAZMATRALI, A ZA KOJE SE NADAMO DA ĆE BITI RAZGLEDANI I AKO JE MOGUĆE REALIZOVANI U INTERESU I DIJASPORE I CRNE GORE.

NA KRAJU BIH ŽELIO DA SE ZAHVALIM UPRAVI ZA DIJASPORU NA ODLIČNOJ ORGANIZACIJI OVE SJEDNICE SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA ALI I NA LOGISTICI I POMOĆI KOJU NAM PRUŽA TOKOM CIJELE GODINE U NAŠEM RADU, NA ČELU SA DIREKTOROM ISTE G.PEĐOM MITROVIĆEM.

 

PODGORICA 27.07.2018

               PRESEDAVAJUĆI SJEDNICE,

                                                                                                  POTPREDSJEDNIK SAVJETA

                                                                                                  B.POPIVODA

Pozdravni govor Predsjednika Savjeta Dr.Nenada Popovića i članova Predsjedništva na svečanom dijelu Sjednice Savjeta

Poštovani  izlačlaniče Predsjednika C.Gore,  Gospodine  Milane Roćen,

Poštovani doskorašni Predsjedniče C.Gore Gospodine Filipe Vujanoviću,

Poštovani Predsjedniče Skupštine C.Gore Gospodine Brajoviću, poštovani ministri, gradonačelnici, uvaženi gosti i iseljenici,

Vašim prisustvom danas na redovnoj trećoj Sjednici Savjeta za saradnju sa iseljeništvom CG, pokazujete interesovanje i poštovanje za onu još jednu ili dvije Crne Gore koje žive van granica naše matične domovine. Vi koji predstavljate zakonodavnu i izvršnu vlast naše CG učinjeli ste prije nekoliko godina nemjerljiv iskorak prema iseljeništvu Crne Gore, time što ste predložili, usvojili i realizovali Zakon i Strategiju Vlade CG o saradnji sa iseljeništvom. Bolje rečeno, svi smo radili na tom projektu koliko smo znali, mogli i umjeli: dijaspora je do tada samoinicijativnim akcijama pokazala svoj aktivizam prema domovini, a Vi ste taj naš impuls razumjeli i osnivanjem Uprave za dijasporu kao posebnog organa za realizaciju te politike i implementaciju pomenutog Zakona, dali I utemeljili zakonske i logističke preduslove za našu uspješnu saradnje.

Osim što su crnogorski islejenici u svojim sredinama samoinicijativno gradili mostove izmedju rodne CG i novih njihovih domovina, oni su isto tako lobirali za nezavisnost CG preko javnosti zemalja dje žive, i uz to oni su vrijedno i nesebično novčanim doznakama pomagali svoje rodjake i prijatelje u zemlji u kojoj je tada ekonomska situacija bila više nego nezavidna. Stabilizacijom pomenute situacije mudrim potezima u dijelu ekonomske politike i vezivanja za DM, a kasnije i za EURO, priliv novca iz dijaspore se uvečava permanentno i kroz manje ili veće investicije naših ljudi iz inostranstva daje podršku razvoje našeg društva u cjelini, tako da to danas, da citiram uvaženog Ministra Prof.Dr.Darmanovića, iznosi oko pola milijarde EURA na godišnjem nivou.

Crna Gora je geografski mala, ali je ozbiljna i stara evropska država, koja od 2006-e godine ponovo gradi  državne, ekonomske pa i vojne odnose sa drugim zemljama svijeta. Ti odnosi su se uvijek, a i sada zasnivani na obostranim interesima. Mi smo 12 godina članica UN-a, od prošle godine članica NATO-a, a za par godina ćemo biti članica EU-a. Ovo je postignuto, jer smo ispunili tražene uslove, ali isto tako i zato što i oni imaju svoje interese za naš ulazak u ove strukture.

Ranije, tokom istorijskog trajanja Crne Gore, imali smo isto tako i druge strateške partnere i saveznike, koji su takodje bili vodjeni njihovim vojnopolitičkim interesima, a koji su se tada poklapali sa našim. Ovo danas i ono juče je promenljivo, jer su ti interesi gledajuči ih kroz prizmu hiljadugodišneg trajanja pokazali različni rezultate, što je i logično jer svako vrijeme traži adekvatnu mudrost i lucidnost, kako bi se postigao dobrobit za svoj narod i svoju državu.

Jedini potencijal ili strateški partner Crne Gore, na koji se ona bezuslovno i bezinteresao se oslonjiti može, je onaj ekonomski, ljudski i svaku drugi potencijal koji ona ima u svojem iseljeništvu!

O tome govore danas finansijski tokovi koji dolaze iz dijaspore prema našoj matićnoj zemlji, juče privrženost i aktivizam dijaspore tokom ponovnog sticanja nezavisnosti, a prije nešto više od 100 godina, ljudske žrtve za odbranu zemlje koje su podnijeli njeni iseljenici u tragedijama pod Medovom, na Lovćenu, na Mojkovcu, dolazeći iz Amerike, Carigrada ili Jerusalima, bespogovorno, patriocki, ostavljajući svoje poslove, a neki i svoje porodice bez hranitelja.

Rezumirajući sve pomenuto, Crna Gora sada ulazi u mirnije tokove njenog državnog i ekonomskog razvoja. Po gradjanskom uredjenju i suživotu našeg naroda u Crnoj Gori različitih etničkih i vjerskih identiteta, prepoznati smo kao primjer u evropskom okruženju, pa i šire.

Uvaženi patrioti Crne Gore iz zemlje i dijaspore, ovaj Savjet je plod našeg zajedničkog truda, brige i rada za dobrobit naše države, iseljeništva i njihove svijetle budućnosti, što se prelijepo odslikava u stihovima predposljednje strofe naše himne, čime su definisani magistralni pravci saradnje CG sa iseljeništvom i udareni institucionalni i normativni temelji našem Savjetu, što mora dati rezultate.

„Dok lovćenskoj našoj misli

Naša sloga daje krila

Biće gorda, biće slavna

Domovina naša mila”

 

Hvala Vam što ste danas Vašim prisustvom uveličali našu skupštinu.

Želim ovom prilikom posebno da se zahvalim gradonačelniku grada Podgorice Gospodinu Migu Stijepoviću, koji je i ove godine sa Upravom za dijasporu domaćin našeg okupljanja. Komplimenti cijelom timu Uprave za dijasporu i njenom direktoru G.Mitroviću na perfektnoj organizaciji ovogodišnje Sjednice Savjeta.

Živjeli! Da je vječna Crna Gora.

 

Podgorica 27.07.2018

     Presedavajući Sjednice  i   član Predsjedništva

                                                                                 Boris Popivoda

 

Mi, iseljenici iz Crne Gore, državljani i građani zemalja članica Evropske unije, legitimni predstavnici organizacija crnogorske dijaspore,

Svjedočeći da je Crna Gora slobodna i samostalna, multietnička, multikulturalna i multikonfesionalna, ireverzibilno nezavisna država, priznata od strane država članica Evropske unije i Ujedinjenih nacija

Ističući istorijsku povezanost, posvećenost i pripadnost Crne Gore kulturnim i demokratskim vrijednostima ujedinjene Evrope

Iskazujući značaj čvrstih veza i saradnje između naših iseljeničkih sredina u zemljama članicama Evropske unije i matice Crne Gore, kao i značaj i ponositost našeg zajedničkog crnogorskog porijekla

Odlučni da na osnovama hiljadugodišnje slavne istorije, vrijednostima antifašizma ugrađenih u temelje savremene Crne Gore, njenog značajnog kulturnog i prirodnog bogatstva, doprinesemo njenom razvoju, kao društva vrijednosti zajedničkog života, slobodne i otvorene tržišne ekonomije, demokratije i vladavine građanskih prava

Na 3. Sjednici Savjeta za saradnju sa iseljenicima Vlade Crne Gore, u njegovom prvom mandatnom sazivu (2016-2018) 27.jula 2018 godine u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore, donosimo

 

                                                          DEKLARACIJU

                                    o budućnosti Crne Gore u Evropskoj uniji

 

I

Izražavamo opredijeljenost da je budućnost države Crne Gore u Evropskoj uniji, među njenim državama i narodima koji, kao i Crna Gora, baštine evropski kulturni identitet i demokratske vrijednosti.

II

Pozivamo sve nadležne organe u Crnoj Gori da intenziviraju svoj angažman i da na svim nivoima aktivno djeluju u daljoj društveno – političkoj i privredno – ekonomskoj transformaciji, kao i drugim neophodnim reformama, u svim oblastima, a u svrhu ispunjavanja postavljenih uslova za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.

 

III

Apelujemo na sve nadležne u državama članicama Evropske unije, u sredinama u kojima živimo i radimo, da podrže, i zajedno sa nama, aktivno djeluju u smjeru što skorije integracije Crne Gore u Evropsku uniju.

IV

Pozivamo sve nadležne institucije Evropske unije da pruže svu potrebnu materijalnu i političku podršku na putu Crne Gore u punopravno članstvo.

V

Sa ovom Deklaracijom ćemo upoznati crnogorsku i međunarodnu javnost.

U Podgorici, 27 jula 2018 godine.

 

Emira Mustajbašić Lićina          dr Nenad Popović                         Ljubo Radović

SR NJEMAČKA                   SR NJEMAČKA                        R.HRVATSKA

 

Prof.dr Milorad                           Edin Latić                                        Neven Pajović

Nikčević                     VELIKO VOJVODSTVO            UJEDINJENO KRALJEVTSVO

R.HRVATSKA                      LUKSEMBURG                VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE

IRSKE

Ismet Muhović                                    Dijana Pajković                            Zoran Rajović

VELIKO VOJVODSTVO                 R.SLOVENIJA                            KRALJEVINA

LUKSEMBURG                                                                                          DANSKA

Martin Junčaj                                     Vladislav Popović                           Dejan Šestović

R.AUSTIJA                                          R.KIPAR                                    R.FRANCUSKA

 

Deklaraciju podržali i slijedeći predstavnici organizacija crnogorske dijaspore iz država koje nisu članice Evropske unije.

 

Božidar Marković                         Milorad Radojević                                 Slobodan Drakić

 

Dragan Lučić                                  Mirza Redžić

 

Ismet Ramčilović                      Ruždija Jarović                               Sulejman Đonbalić

 

Senad Perazić                                 Redžep Sandžaktar

 

Bedru Gul                                    Abass Erdem                                     Elena Simovich

 

Ivan Novakovich                                          Milan Zlatičanin

 

Boris Popivoda                                Senad Šabović                                 dr Milenko Kujović

 

Zeno Rastoder                                                              Zoran V.Raičevič

 

Alex Rojas Bozovich                  Refik Radončić                                 Borislav Roganović

 

Mirko Zečević                                             Mihailo Mandić

 

Dr Vladimir Nedović                   Esteban Natalio                              Daniel Klisich di Vietri

Michovich Morales