U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Poštovani članovi Savjeta,

U cilju maksimalnog olakšavanja vaših obaveza koje se tiču doprinosa u dijelu
osmišljavanja Programa rada Savjeta u periodu
2017/2018, u prilogu Vam dostavljamo koncept programa.

Molimo  sve članove Savjeta da, u skladu sa osmišljenom koncepcijom, dostave svoje predlog
aktivnosti.