U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Obavještavamo članove naše zajednice i sve one koji pojavljuju interes za našu zajednicu , da smo u ime naše zajednice posjetili 20 Maja ove godine ovu obrazovnu ustanovu i uručili istoj jedan više nego skroman poklon, bolje reći napravili jednu pažnju koju zaslužuje ovaj kolektiv.

sliki od skolo

Opšti utisak sviju četvorice učesnika ove posjete je, da ova ustanova nema samo profesionalni i humanitirani karakter, već da je ista organizirana i da ima obezbijedjeno uslove za rad za svoje učenike na jedan poseban entuzijastićki i ljudski naćin, i to sve na jedan izuzetno cjelosno visok nivo.

skolo 4
Konkretno, nije samo to, tu se već i odmah u prvim kontaktima osjeća i vidi da u ovoj ustanovi vlada jedna posebna harmonićna atmosfera i da emotivna toplina izlazi kako od učenika, tako i od nastavnog osoblja i svih drugih zapošljenih u ovoj ustanovi.

skolo 3
Mi smo na mišlenju da svi ljudi koji ovo vide, postavljaju sebe pitanje, kao što ga i mi postavljamo sebi, dali po samoj prirodi ovog uzvišenog i časnog posla sama sudbina ovih učenika upucuje i regrutuje ove ljude čiji karakteri odišu ovolikom ljudskoscu i humanoscu, pa čovijek gledajući sve to odmah zaklučuje da je to vjerovatno moguće, ili je to ipak samo slučajnost, dali slučajnost moze biti slučajna – narodna mudrost kaže da ništa nije slučajno, zato i mi ostajemo na to stanovište.

skolo 2
Na kraju koristimo priliku da još jedan put zahvalimo domaćinima na srdačnom i toplom prijemu i gostoprimstvu, sa nadom za unapredjenje dalje saradnje a prvenstveno preko naše inicijative i Ambasade Crne Gore u Republici Makedoniji, da se ostvari saradnje ove ustanove – škole sa odgovarajućom ustanovom u Crnoj Gori.