U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

УПЛАТА ЧЛАНАРИНЕ 

НУЖАН ДОПРИНОС РАДУ ЗЦГМ

Uplatnica

Поштовани чланови наше заједнице,

Обавештавам Вас да после петогодишњих расправа по поднесеној тужби од стране Топлификације АД Скопје , Апелациони Суд – Скопје има донесено на 18.02.2016 год. пресуду бр.ТСЖ-565/15 са којом се наша жалба одбија као неоснована  и пресуда – Основног Суда  Скопје 2 Скопје ПЛ1-ТС-93/14 од 11.06.2014 године се потврђује  а самим тим иста  постаје правоснажна и извршна,  чиме именовани Суд нас задужује за следећа средства :

  1. Главни дуг у висину од 62.727,50 денара плус 5.830,00 денара одмерени трошкови од предходног платног налога
  2. Трошкови за поступак од 27.500,00 денара по првостепеној пресуди и 4.680,00 денара одговор по жалби или вкупно 94.731,50
  3. Камата по тужених фактурама од наступања ДПО до датума исплате (изнесено у првостепеној пресуди ) затезна камата + референтна стопа износи на годишној ниво 19% = цирка 72.000,оо денара или све заједно 166.233,00 денара.

Уколико не измиримо у наведеном року наведена средства ,  тужитељ ће поднијети захтјев за извршење чиме ћемо накнадно бити задужене за трошкове извршног поступка.

Због изнесеног најучтиво Вас молим да помогнете да ријешимо овај проблем ,  тако што би Ви платили чланарину за 2015 и 2016 т.ј 600 денара на годишњи ниво (нормално уколико сте у могућности да издвоите та средства)

У противној уколико не обезбедимо средства ми ћемо бити блокирани чиме би наше даље деловање фактички престало.

С  поштовањем ,                                                                                                                             Предсједник

ЗЦГМ-Скопје                                                                                                                                Борис Попивода