U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

ДОВЕДЕН У ПИТАЊЕ РАД ЗЦРМ!

Уколико не измиримо у наведеном року средства у висини од 166.233,00 денара ,  тужитељ ће поднијети захтјев за извршење чиме ћемо накнадно бити задужени за трошкове извршног поступка

Поштовани чланови наше Заједнице ,

Обавештавам Вас да након петогодишњих расправа по поднесеној тужби од стране Топлификације АД Скопје, Апелациони Суд – Скопје донео је 18.02.2016 год. пресуду бр.ТСЖ-565/15 са којом се наша жалба одбија као неоснована  и пресуда – Основног Суда  Скопје 2 Скопје ПЛ1-ТС-93/14 од 11.06.2014 године се потврђује,  а самим тим иста  постаје правоснажна и извршна,  чиме нас именовани Суд задужује за следећа средства :

  1. Главни дуг у висину од 62.727,50 денара плус 5.830,00 денара одмерени трошкови од предходног платног налога
  2. Трошкови за поступак од 27.500,00 денара по првостепеној пресуди и 4.680,00 денара одговор по жалби или укупно 94.731,50
  3. Камата по туженим фактурама од наступања ДПО до датума исплате (изнешено у првостепеној пресуди ), затезна камата + референтна стопа износи на годишњи ниво 19% = цирка 72.000,00 денара или све заједно 166.233,00 денара.

Уколико не измиримо у наведеном року наведена средства , тужитељ ће поднијети захтјев за извршење чиме ћемо накнадно бити задужени за трошкове извршног поступка.

У вези  изнешеног, најучтиво Вас молим да помогнете да ријешимо овај проблем ,  тако што би Ви платили чланарину за 2015 и 2016 г.  600 денара на годишњи ниво (нормално уколико сте у могућности да издвојите та средства)

У противном уколико не обезбедимо средства ми ћемо бити блокирани ,чиме би наше даље деловање фактички престало.

С поштовањем,                                                                                                                     Предсједник

ЗЦГМ-Скопје                                                                                                                   Борис Попивода

РС

У прилогу на увид Вам се дају обадвије пресуде како доказ за изнешено.

Prvostepena Presuda

Presuda Apelacija