U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović boravio je u radnoj posjeti Skoplju 26. februara i na poziv Zajednice  Crnogoraca u Republici Makedoniji (ZCRM) prisustvovao radnom sastanku kojim je predsjedavao njen predsjednik Boris Popivoda. Sastanku je prisustvovao generalni sekretar ZCRM Predrag Nikolić, članovi predsjedništva i radnih tijela Zajednice. Ispred Ambasade  Crne Gore u R. Makedoniji sastanku su prisustvovale Selma Mehović, sekretar, i Tatjana Perović-Mitrova,  šefica Odjeljenja za ekonomska pitanja i turizam.

Popivoda je u svom uvodnom obračanju informisao direktora Uprave o četiri ključna prioriteta u radu ZCRM za predstojeći period. Predstavio je aktivnosti Zajednice na planu povećanja broja članova ZCRM i kazao da Zajednica trenutno broji oko 600 aktivnih članova, u odnosu na prošlogodišnjih 300 registrovanih članova. On je, dalje, kazao da je jedan od prioriteta harmonizacija odnosa u ZCRM, te je predstavio niz aktivnosti koje rukovodstvo preduzima u cilju ostvarivanja jedinstva iseljeničkog korpusa u R. Makedoniji. Istakao je da je, takođe, rješavanje ustavnopravnog položaja naše iseljeničke zajednice još jedan važan segment u radu Zajednice. Predstavnici Zajednici su izrazili uvjerenje da će usvajanje Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima znatno unaprijediti saradnju matice i njenog iseljeništva, te potvrdili spremnost ZCRM da da svoj doprinos u njegovom sprovođenju.

Mitrović je ovom prilikom informisao prisutne o obavezama koje proističu iz Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, a jedna od njih je i formiranje Savjeta za saradnju sa iseljenicima kao savjetodavnog tijela Vlade u čiji će sastav, između ostalih, ući i jedan predstavnik iseljenika iz R. Makedoniji. U tom smislu, on je uputio molbu predstavnicima ZCRM da izvrše pažljiv odabir kandidata koji će u pomenutom tijelu zastupati interese naše zajednice u R. Makedoniji. Dodatno, on je upoznao prisutne da je makedonska softverska kompanija Next Sense donirala Upravi softver kojim će biti omogućeno onlajn registrovanje iseljenika porijeklom iz Crne Gore, što će znatno doprinijeti utvrđivanju preciznijeg broja naših iseljenika u zemljama širom svijeta. Razgovarajući o podzakonskim aktima koji proističu iz Zakona i na čijoj je izradi trenutno angažovana Uprava za dijasporu, Mitrović je posebno istakao Pravilnik o kriterijumima za raspodjelu i upravljanje sredstvima za očuvanje i jačanje saradnje sa iseljenicima kojim će biti jasno propisani kriterijumi za sufinansiranje programa i projekata organizacija/udruženja iseljenika, te pozvao ZCRM da otpočnu sa pripremama nacrta projekata i programa. Kada u predstojećem periodu bude objavljen konkurs za sufinansiranje projekata, biće formirana i posebna komisija koja će se baviti evaluacijom projektnih ideja, dodao je Mitrović.

Tretirane su i brojne druge teme koje uglavnom zaokupljaju pažnju naših iseljenika, od otvaranja kulturnog centra u zemlji prijema, do pitanja dvojnog državljanstva, a direktor Uprave je u svom završnom obraćanju iskoristio priliku da zahvali članovima ZCRM na aktivnom učešću u diskusiji, predstavljanju problema sa kojima se suočavaju, kao i namjeri da uloži dodatne napore u širenju tamošnje crnogorske zajednice.