U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

PRILOG: Nacrt Izvještaja o radu Savjeta za saradnju sa iseljenicima za 2017. godinu

nacrt_Izvjestaj_Savjeta_2017_