U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Molba za donaciju za prikupljanje novčanih sredstava za kupovinu automobila za Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Staze” iz Podgorice

Poštovani/a,
Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,Staze” iz Podgorice osnovano je u decembru 2001.godine. Inicijatori osnivanja Udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju i građani koji žele aktivno učestvovati u kreiranju i poboljšanju politike i prakse koja obezbjeđuje djeci i omladini sa smetnjama u razvoju život bez diskriminacije i potpuno učešće u životu zajednice. Korisnici usluga NVU „Staze“ su djeca sa smetnjama u razvoju bez obzira na pol, nacionalnu i vjersku pripadnost sa teritorije Glavnog grada Podgorice.
NVU ,,Staze” pruža usluge za 75 djece sa smetnjama u razvoju iz spektra autizma i djece sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama sa teritorije Glavnog grada. Usluge koje se pružaju djeci sa smetnjama u razvoju su podrška zadovoljavaju njihovih potreba iz oblasti socijalne zaštite, kulture i obrazovanja.
Aktivnosti Udruženja se odvijaju u zakupljenom prostoru od 150 m² u kojem su pored kancelarijskog prostora opremljeni dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, logopedsko – psihološki kabinet i senzorna soba. Udruženje ima svu potrebnu tehničku opremu za obavljanje djelatnosti zbog koje je i osnovano.
U Udruženju je zaposleno 17 osoba od kojih: 4 stručnjaka za rad sa djecom u Dnevnom boravku, 1 osoba za održavanje higijene, 8 osoba sa invaliditetom (OSI) izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita, 1 stručni saradnik, 3 osobe angažovane na administrativnim poslovima.
Tokom svog postojanja Udruženje je realizovalo preko 43 projekata koji su finansijski podržali: UNDP, Open Society Institute (SOROS), Save the children UK, Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Zavod za zapošljavanje Crne Gore – Biro rada Podgorica, Fond za aktivno građanstvo (FAKT), Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF), Scan Fonds, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (Skupštine Crne Gore), USAID/ORT, Glavni grad – Podgorica (Komisija za saradnju sa nevladinim organizacijama i za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama), Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Rad Udruženja pomogli su putem svojih donacija: Coca Cola Hellenic, USAID/ORT, Dijaspora i Ambasada Crne Gore u Londonu, Congresstravel i Glavni grad-Podgorica.
Razlog zbog kojeg Vam se obraćamo
U svojim svakodnevnim aktivnostima vršimo prevoz djece i omladine od kuće do Udruženja i nazad vozilom koje je u vlasništvu NVU “Staze”.
Auto koje koristimo je u dosta lošem stanju, često se kvari pa je samim tim postalo nesigurno za nase svakodnevne korisnike. Radi se o automobile marke Seat –Alhambra 2001. godište sa kapacitetom od sedam sjedišta, koji nam je donirala 2012.godine crnogorska dijaspora u Londonu.

Razlog zbog kojeg Vam se obraćamo je taj što nijedan od od brojnih donatora sa kojima smo sarađivali ne izdvaja sredstva za kupovinu automobila za potrebe NVO, a nama je neophodan za održavanje projekata i svakodnevnih aktivnosti koje se odnose na prevoz djece i omladine sa smetnjama u razvoju od kuće/škole do Udruženja i nazad, što mnogo znači njima i njihovim porodicama.
Obraćamo Vam se molbom da nam izađete u susret da obezbijedimo sredstva za kupovinu novijeg automobila sa 7 sjedista za potrebe prevoza djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Značilo bi nam i da nam Vi, ako ste u mogućnosti, donirate adekvatno auto na kojem bi bilo istaknuto ko je donator i u koje svrhe se auto koristi i na taj način biste doprinijeli poboljšanju uslova u daljem radu sa djecom i omladinom sa smetnjama u razvoju, korisnicima usluga našeg Udruženja .
Nadamo se da ćemo naići na razumijevanje sa Vaše strane. Kupovinom automobila unaprijedio bi se rad NVU “Staze”, Udruženja koje je do sada realizovalo veliki broj projekata finansiranih od strane domaćih I međunarodnih organizacija.

Više informacija o NVU “Staze” možete naći na web: www.nvustaze.me i fb: https://www.facebook.com/NVU.Staze/
Adresa i kontakt telefon: Ulica 18. jul 86, 81000 Podgorica; tel/fax: 078/103 378; mobilni telefon 069/014 161
Broj žiro računa: 550-3809-05, Societe Generale Montenegro banka

U nadi da ćete nam izaći u susret unaprijed se zahvaljujemo.

Srdacan pozdrav,
Milenko Đurišić
predsjednik NVU “Staze“