U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

druga vest Skipstina foto 1

Dana 29. marta 2015. godine, u hotelu Aleksandar Palace u Skoplju, održana je 5. Godišnja izborna skupština Zajednice Crnogoraca u Republici Makedoniji.  Skupštini su prisustvovali mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu, prof. dr Miodrag Vuković, predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, Predrag Mitrović, ambasador Crne Gore u Republici Makedoniji, brojni članovi pomenute zajednice i ugledni građani iz R. Makedonije.

Na samom početku, pročitan je telegram Đorđa Ivanova predsjednika Republike Makedonije, koji je ovom prilikom čestitao Zajednici na dosadašnjem radu i poželio puno uspjeha u predstojećem periodu, što je u interesu kako Crne Gore, tako i Republike Makedonije.

 

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović je, na početku svog obraćanja Skupštini, kazao da je Zajednica Crnogoraca u R. Makedoniji tipičan primjer kako se male zajednice, uz jasnu viziju i dobru organizaciju, mogu uspješno zalagati i raditi na ostvarivanju svojih prava, i na taj način promovisati svoju zemlju, njenu kulturu i tradiciju i raditi na zbližavanju svoje domovine i svoje otadžbine. Mitrović je prisutne ukratko informisao o postignutim rezultatima Uprave za dijasporu od usvajanja Strategije sa dijasporom 2010. godine, a naročito onima na planu očuvanja jezika i jačanja kulturne i naučne saradnje. Dalje, upoznao ih je sa izradom Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima čiji je predlog 20. novembra 2014. godine utvrdila Vlada Crne Gore, a čijim će se usvajanjem otvoriti novi prostori za unapređenje saradnje i odnosa sa iseljenicima na svim poljima. Istakao je i da je Uprava trenutno angažovana na izradi Strategije saradnje Crne Gore sa iseljenicima  za naredni četvorogodišnji period, te da je za ovu namjenu formirana interresorna radna grupa.

druga vest Skupstina foto 2

„Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji otišla je korak dalje i svojim vrijednim radom i programima koje je realizovala i realizuje postala nezaobilazan činilac u afirmaciji  osobenosti i vrijednosti naših naroda i Crne Gore u Makedoniji, kao i zajedničke kulturno-istorijske baštine svoje otadžbine Crne Gore i nove domovine Republike Makedonije, gradeći na taj način mostove prijateljstva i saradnje izmedju dvije države“, kazao je Mitrović, i uz novo rukovodstvo poželio ZCGM mnogo uspjeha u budućem radu.

Prisutnima su se obratili i uzeli učešća na Skupštini  prof. dr Miodrag Vuković ispred Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Predrag Mitrović, ambasador Crne Gore u R. Makedoniji.

Za novog predsjednika Zajednice Skupština je izabrala Borisa Popivodu i zahvalila se dosadašnjem predsjedniku Miroljubu Orlandiću na uspješnom i posvećenom radu. Na Skupštini je usvojen program aktivnosti Zajednice, izabrani potpredsjednici Zajednice Crnogoraca, članovi Nadzornog i Izvršnog Odbora, kao i počasni članovi Zajednice.