U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Admin

 

11. Ljetnja škola jezika i kulture “Crna Gora moja postojbina” na Ivanovim koritima

 

Jedanaesta Ljetnja škola jezika i kulture „Crna Gora moja postojbina“ namijenjena djeci iseljenika porijeklom iz Crne Gore, u organizaciji Uprave za dijasporu i Zavoda za školstvo, i ove godine će biti održana u periodu od 20-30. jula na Ivanovim koritima.

Tokom desetodnevnog boravka, učenja i druženja u odmaralištu „Lovćen-Bečići”, djeca će imati priliku da na zabavan način upoznaju svoju postojbinu – kroz kolaž obrazovnih radionica iz crnogorskog jezika i književnosti, istorije, geografije, muzičke i likovne umjetnosti, kulturne baštine, kao i sportskih aktivnosti.

Ljetnju školu će ove godine pohađati 57 polaznika, uzrasta od 9-15 godina, iz 10 zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Turske, Njemačke, Velike Britanije i Kanade.

Polaznici Ljetnje škole iz Makedonije su: Neda i Nemanja Labudović i Oleg Popivoda

U okviru Škole, organizovane su i edukativne posjete Cetinju, podlovćenskom selu Dolovi, Lipskoj pećini i Mauzoleju na Lovćenu.

Prva Ljetnja škola organizovana je 2007. godine, a do sada ju je kroz deset generacija polaznika, pohađalo preko 500 polaznika.

 

 

Poštovani članovi Savjeta,

U cilju maksimalnog olakšavanja vaših obaveza koje se tiču doprinosa u dijelu
osmišljavanja Programa rada Savjeta u periodu
2017/2018, u prilogu Vam dostavljamo koncept programa.

Molimo  sve članove Savjeta da, u skladu sa osmišljenom koncepcijom, dostave svoje predlog
aktivnosti.

На ден 20.02.2017 година Заедницата на Црногорците од Република Македонија поднесе предлог иницијатива за меѓусебна соработка помеѓу: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” од Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни” од Подгорица. На наше големо задоволство, иницијативата наиде на позитивен одговор од двете страни.

Можноста за соработка помеѓу институциите од Црна Гора и Република Македонија е одлична можност за взаемен просперитет и надополнување во сите сегменти на општествено – хуманистичкиот дух и задоволување на потребите на овие лица во пошироки рамки.

Главните предности и погодности од остварувањето на оваа иницијатива се состојат во тоа што преку остварената соработка овие две установи ќе имаат една сигурна основа за заеднички да ги зголемат своите капацитети во мисијата за унапредување на здравјето, статусот и општествената положба на овие лица како и придобивки во остварувањето на многубројни активности на меѓународно ниво.

 

Mozda je ovo jedna od najljepsih panorama u Crnoj Gori- pogled sa Pavlove Strane na usce Crnojevica rijeke u Skadarsko jezero,rijeke koja izvire iz Obodske pecine nedaleko od istoimene varosice-Rijeke Crnojevic.Ublizini imenovane varosice tacnije sa desne obale rijeke uzdize se brdasce Obod na kome su Crnojevici podigli srednjovjekovni grad zvani Rijecki grad u kome su stampane prve knjige Juznih Slovena- Oktoih i Psaltir, knjige koje su stampane prije nego je Kolumbo otkrijo Ameriku. Sve je to za divljenje i od velikog istoriskog znacaja,ali nazalost dosta zapusteno, kao sto je isto tako malo poklonjeno paznje u ocuvanju i rekonstrukciji prethodne prijestolnice dinastije Crnojevic- Zabljak na Skadarskom jezeru. Nekoristimo ovu priliku niti imamo namjeru da kritikujemo, naprotiv imamo motiv druge prirode tj.da apelujemo do svih zainteresiranih da smognemo i udruzimo snage, da potrazimo pomoc od nase Dijaspore i svih nasih prijatelja koji drze do ocuvanja i postovanja ovakvih istoriskih- monumentalnih kulturnih spomenika, kao i od institucija nase maticne drzave. Unadi da ce ovaj apel biti dobro namjerno prihvacen unaprijed se zahvaljujemo i saljemo veliki pozdrav do sviju Vas!

Bravo braco i sestre iz Monte Kolna,tako se cuva i brani maticna drzava , obecavamo da cemo i mi ukoliko budemo imali Vas slucaj postupiti isto kao Vi, samo tako moze se ocuvati istorijska i kulturna duhovnost nase otadzbine. Da je vjecna Crna Gora- Brat je mijo koje vjere bijo!!!!

Povodom učestalih izjava smijenjenog predsjednika skupštine Opštine Petnjica, Adnana Muhovića, udruzenje MonteKöln daje…

Posted by Monte Köln on Freitag, 7. April 2017

Со д-р Миќуновиќ не е тешко да се најде тема за разговор, но ова е едно од ретките интервјуа ако не и единственото во аудио форма што досега го дал за некој медиум, а поврзано со неговиот живот и творештво.

За да го прочитате извадокот кликнете ТУКА

 

 

Dostavljeno: Državnој srednjoj školi za rehabilitaciju i obrazovanje “Sv. Naum Ohridski” iz Skoplja

Resursnom Centru za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun” iz Podgorice

 

Na osnovu odluke predsjedništva Zajednice Crnogoraca u Republici Makedoniji donesene 21.10.2016 u Skoplju, predsjedništvo ZCGM predlaže i dostavlja slijedeću :

 

I N I C I J A T I V U

Za saradnju između Državne srednje škole za rehabilitaciju i obrazovanje “Sv. Naum Ohridski” iz Skoplja i Resursnog Centra za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun” iz Podgorice.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

 

 1. Zajednica Crnogoraca u Republici Makedoniji kao udruženje građana Republike Makedonije porijeklom iz Crne Gore formirana je sa ciljem da njeguje tradicionalno dobre odnose između naroda koji žive u Republici Makedoniji i Crnoj Gori, kao i da se brine o očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta crnogorskog naroda.

 

 1. Državna srednja škola za rehabilitaciju i obrazovanje „Sv. Naum Ohridski“ iz Skoplja je ustanova koja nudi uslove i mogućnost za stručno – poslovno osposobljavanje i obrazovanje učenika sa posebnim obrazovnim potrebama. Škola raspolaže sa 45 nastavnika- profesora, vaspitača i stručnih saradnika koji na stručan i posvećen način poomažu učenicima u njihovoj nadgradnji, adekvatno njihovom individualnom razvoju, specifičnim mogućnostima, njihovim željama i sposobnostima. Na taj način učenici postižu i proširuju svoje znanje, kulturne navike i neke druge osobine koje će biti korisne u njihovom daljem životu.

 

 

 1. Sličan način funkcionisanju gorenavedene škole ima i Resursni Centar za obrazovanje i osposobljavanje “1 Jun“ iz Podgorice. Naime, ovaj centar je definisan kao centar koji daje uslove i mogućnosti za predškolsko, osnovno i srednje, opšte – stručno obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i obrazovanje odraslih osoba u skladu sa svojom licencom, obezbeđuje smeštaj, rehabilitaciju djece i omladine sa posebnim potrebama, daje savjetodavnu i tehničku podršku drugim institucijama, kao i obuku nastavnicama saglasno potrebama centra. U okvirima Resursnog Centra postoje: predškolsko obrazovanje, devetogodišnje osnovno obrazovanje za djecu sa smetjama u mentalnom razvoju, srednja stručna škola, odjeljenje za djecu sa manjim smetnjama u razvoju, odjeljenje za djecu sa autizmom, zatim produženi boravak i internat. Za djecu se staraju i podučavaju ih defektolozi, psiholozi, logopedi, socijalni radnici, pedagozi, nastavnici, profesori, medicinske sestre i njegovateljice.
 2. Podobnosti za saradnju:

Po našem mišljenju glavne prednosti i podobnosti  ostvarivanja  ove inicijative sastoje se u tome što preko ostvarene saradnje ove dvije ustanove  mogu u budućnosti da obezbijede sigurnu osnovu da zajednički uvećaju svoje kapacitete i da u jednoj zajedničkoj misiji unaprijede zdravlje, status i društveni položaj ovih lica, kao i da ostvare prednosti u realizaciji mnogobrojnih aktivnosti na međunarodnom nivou.  Uspostavljanje saradnje između institucija iz Crne Gore i Republike Makedonije, omogućava podizanje na jedan viši nivo uzajamni prosperitet i razvoj u svim segmentima društveno-humanističkog duha za zadovoljavanje potreba ovih lica u širim okvirima.

 1. Ciljevi inicijative:

Razmena mišljenja i iskustava od strane stručnih lica obadvije ustanove, aktivnost za povećanje kapaciteta za djecu i mlade na području RM i CG, kao i interaktivni susreti i druženja, razvijanje intelkektualnih i fizičkih sposobnosti kod djece iz susjednih država, mogućnost za osaznavanje različitih kultura, tradicija i vrijednosti oba naroda, sportske i druge aktivnosti.

 

 1. Krajnji ciljevi ove inicijative bili bi:

Razvijanje komunikacionih vještina kod dejece iz obadvije države, podrška i realizacija mnogobrojnih projekata edukativne prirode, unapređivanje obrazovnog kadra u obadvije institucije preko međusobne koordinacije i saradnje.

 

Na kraju cijenimo za potrebno da kažemo da će nam biti izuzetno drago ukoliko imenovane ustanove procijene da ova inicijativa može da bude predmet njihovih interesa i istu kao takvu prihvate na obostrano zadovoljstvo.

Sa poštovanjem i razumljevanjem za našu aktivnost i želju da izneseno bude realizovano, koristimo priliku da Vam kažemo jedno Hvala i Srećno!

 

Crnogorska Zajednica,

Za Predsjedništvo

Predsjednik

Boris Popivoda

 

Доставено до: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”, Подгорица.

На основа на одлука од страна на претседателството на Црногорската Заедница на Република Македонија донесена на ден 21.10.2016г. во Скопје, претседателството на ЗЦГМ ја предложува и доставува следната:

 

И Н И Ц И Ј А Т И В А

 

За соработка помеѓу: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”, Подгорица.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

 1. Заедницата на Црногорците во Република Македонија како здружение на граѓани од Република Македонија кои водат потекло од Црна Гора е формирана со цел негување на традиционалните добри односи помеѓу народите кои живеат во Р. Македонија и Ц.Гора, како и со цел да се зачува културниот и национален идентитет на црногорскиот народ.
 2. Државното средно училиште за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” од  Скопје е установа која нуди можност за стручно, работно оспособување и образование за ученици со посебни образовни потреби. Самото училиште располага со 45 наставници, воспитувачи и стручни соработници кои на стручен и посветен начин на учениците им помагаат во нивното надградување согласно нивниот индивидуален развој и специфичноста на нивните можности, желби и способности.
 3. На тој начин учениците постигнуваат проширување на своите знаења, културни  навики и особини. Од сличен карактер е и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни”од Подгорица. Центарот е дефиниран како центар кој дава можност за предучилишно, основно, средно општо и стручно образование на деца и млади со посебни образовни потреби како и образование за возрасни.Во согласност со лиценцата, центарот обезбедува сместување, рехабилитација на деца и младинци со посебни потреби, советодавна и техничка поддршка на други институции како и обука на наставници согласност потребите на центарот. Во рамки на ресурсниот центар постои:предучилишно образование, деветогодишно основно образование за деца со пречки во менталниот развој, средно стручно училиште, оддел за деца со умерени пречки во развојот, оддел за деца со аутизам, продолжен престој и интернат. За децата се грижат и ги подучуваат:дефектолози, психолози, логопеди, социјални работници, педагози, наставници, професори, медицински сестри и негуватели.
 4. Погодности од соработката

Главните предности и погодности од остварувањето на оваа иницијатива се состојат во тоа што преку остварената соработка овие две установи ќе имаат една сигурна основа за заеднички да ги зголемат своите капацитети во мисијата за унапредување на здравјето, статусот и општествената положба на овие лица како и придобивки во остварувањето на многубројни активности на меѓународно ниво. Можноста за соработка помеѓу институциите од Црна Гора и Република Македонија е одлична можност за взаемен просперитет и надополнување во сите сегменти на општествено – хуманистичкиот дух и задоволување на потребите на овие лица во пошироки рамки.

 1. Цели на иницијативата
 • Размена на мислења и искуства од страна на стручните лица во центрите
 • Активности за зајакнување на капацитетите на децата и младите на подрачје на РМ и Црна Гора
 • Интерактивни средби и дружења
 • Развивање на интелектуалните и физички способности кај децата од соседните држави
 • Можност за осознавање на различните култури, традиции и вредности
 • Спортски активности
 1. Крајна цел на иницијативата

– Развиени комуникациски вештини кај децата од двете држави

– Поддршка и реализација на многубројни проекти од едукативна природа

– Унапреден образовен кадар во двете институции преку меѓусебна координација и соработка

 

На крајот цениме за потребно да кажеме дека ќе ни биде многу драго доколку именуваните установи проценат дека оваа иницијатива може да биде предмет на нивни интерес и истата како таква ја прифатат на обострано задоволство.

 

Со почит и разбирање за нашата активност како и желба изнесеното да биде реализирано ја користиме оваа прилика да Ви се заблагодариме и да Ви посакаме – Среќно!

 

Заедница на Црногорците,

 

Претседателство,

 

Претседател Борис Попивода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobar dan,g-dine Popivoda

Vjerovatno treba nekako drugačije da počnem ovo obraćanje  ali nemam ideju kako. Zato, ovaj put ovako, putem maila  obraćam se Vama kome želim da izložim  moju ideju.
Živim i radim u Crnoj Gori, tačnije u Bijelom Polju, i profesor  sam jezika i književnosti. Sama profesija mi nameće, a i sklonost i ljubav  pre-ma pisanim riječima da se i ja bavim pisanjem.. No, kako već biva, život nameće svoja pravila pa mi je dodijelio  dijete sa posebnim potrebama i smetnjama u razvoju. Tako je moje stvaralaštvo dobilo  sasvim drugu sadržinu. Napisala sam zbirku  priče u stihovima  za djecu sa ovom problematikom .Znam da je ovaj problem svevremenski i da kažem svetski, ali prvi put će biti da ova populacija ima nešto svoje, njima namijenjeno- knjigu. Priče u stihovima  se odnose uopšteno na sve one koji  imaju dodirnih tačaka sa ovom djecom ,bilo da su to sama djeca ili njihovi asistenti, nastavnici,roditelji,volonteri. . .znači inkluzija u Crnoj Gori. Takođe mi je cilj da humano djelujem i obnarodim problem koji
postoji a pred kojim mnogi zatvaraju oči.Sve   prozne pjesme   su, da kažem istinite  (dugo analizirana i posmatrana bića postala su predmet mog interesovanja) i eto. . rodila se djela .

Sluh za jedinstvenost  zbirke radova imalo  je i naše Ministarstvo kulture koje je 2015 godine sufinansiralo  izdavanje ove knjige pod naslovom “Probudite mi snove”. Knjiga je imala veliko interesovanje kod svih ,a pogotovo kod NVO koji se bave takvim problemom ili koji postoje zbog tih osoba (gluvo-nijemih, slijepih, sa Daunovim sindromom itd.)

No, budući da  sam  Makedonka, prevela sam pjesme na makedonski jezik. Ideja mi je da se izda dvojezička knjiga (crnogorsko-makedonska) .Za oba naroda ova knjiga bi bila od velikog značenja jer region ne posjeduje naslov sa ovakvom sadržinom.

      Zato se Vama obraćam.Vi, kao predsjednik Crnogorske zajednice  možete inicirati  i finansirati  izdavanje ovog projekta.

O Vama su mi pričali naši zajednički prijatelji (Duško i Lenka Mrdović) tako da sam sigurna da će te prihvatiti ovaj prijedlog i pronaći način kako da se realizuje.

                                                                 S poštovanjem,

Biljana Obradović

 

mob. tel.069 21 35 54

 fik.tel 481-102

mail: biljanaampovska.obradovic@gmail.com

Dobar dan,g-dine Popivoda,

 

Prvo, ili kako bi rekli moji đaci “najprvo”velika Vam hvala što me udostojiste da odmah odgovorite, a drugo, ne mogu biti toliko skromna da ne priznam da mi je drago što ste oduševljeni mojim riječima.To je samo stvarnost koju neko ugradi u temelj neke građevine, a moja građevina je knjiga.Je li inicijativa prihvaćena a ako jeste, kako se ostvaruju zacrtani ciljevi. Jednostavno rečeno, interesantna i iznad svega ljudska inicijativa. Ako me vidite u bilo kojoj kreaciji među te dvije institucije,tu sam.

Znam za moju Makedoniju i za sve što se dešava u njoj. . . na žalost. Uvijek je tako kada neko” ko pravi ručak ali ga neće jesti, pa mu je sve jedno koje će sastojke upotrijebiti”.Nadam se i ja da će biti u korist mira i života.

Kao zahvalnost, šaljem Vam knjigu u PDF i jednu patriotsku pjesmu za moju Makedoniju.

Čekam Vaš mail.

S poštovanjem,Biljana Obradović

 

 

Договорна песна
Сонце, погледни го светот со моето око
и топлина дарувај,
со мојата прегратка секого помилувај,
со моите усни секому насмевка на лице стави,
со моето срце љубов во сите срца вглави
со моите зборови секому кажи:
Мојот поглед може да милува и жари
мојата прегратка може да гушка а и камен да свари,
насмевката може да стопли но и да пече
зборот мој може да лечи но и да рече:
Ако си пријател-човек
дојди,
ме имаш за пријател довек.
Ако си нешто помалку од човек
пред да кренеш врати се
и во зломислите покај се.
И зборот вели:
-Научете од нас, Македонците, како земјата своја се сака,
како својот народ се милува едноставно
само така,
рака во рака,
како се дарува срека на целиот свет
и малку од неа се зема за нас, во прстовет.
А ако во тој прстовет рака се стави
Тогаш,
сонце во сонце се вглави
венец од Македонци се сплете
од сите страни
така, Македонското сонце Македонецот го брани .
Oти не сме од вчера,
не сме без корен,
секој ден од една две маки се прават,
сол на рана ни ставаат.
Уште колку време треба наместо една,
неколку точки да се ставаат?
Сонце, изгрејсонце,
греј секого а патем шепни
на Запад, на јужниот Југ:
-Не сме земја каде може
да го стави секој својот плуг.
Раце назад, до себе!
Секој во својата земја
своите прсти нека ги гребе

Секој во својата земја

Нека гумна прави

Жетвата од зделките

На своите гумна нека ја слави.

 

 • Povodom arhitektonske nagrade „Andreja Damjanov“ za životno djelo i posebna dostignuća u arhitekturi i građevinarstvu za 2016. godinu, a koju dodjeljuje Asocijacija arhitekata Makedonije (AMM), direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović susreo se, u prostorijama udruženja „Crnogorska zajednica u R.Makedoniji“, sa dobitnikom ove prestižne nagrade, arhitektom g. Radovanom-Ratkom Rađenovićem. Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima i predsjednik CZRM-a g. Boris Popivoda i član predsjedništva CZRM-e g. Slobodan Novović.

Mitrović je čestitao g. Rađenoviću na ovoj vrijednoj i zasluženoj nagradi, čija dodjela je bila upriličena u crkvi Rođenje Presvete Bogorodice u Skoplju.

Rađenović je prepoznatljiv po bogatom profesionalnom stvaralačkom opusu, ostavivši dubok trag u arhitektonskom građevinarstvu svojim projektima, realizovanim u oblasti stambene arhitekture, turizma i ugostiteljstva, sporta, administracije, industrije i kulture. Nosilac je priznanja Saveza društava arhitekata Makedonije za afirmaciju makedonske arhitekture u inostranstvu i diplome za rad u oblasti urbanizma, projektovanja, enterijera i dizajna. Svoj životni vijek je posvetio arhitekturi u pravom smislu te riječi, bivajući prepoznatljiv po svom savremenom arhitektonskom izrazu.

Susret je protekao u prijateljskoj atmosferi, a direktor Uprave se srdačno zahvalio na prijemu i lijepom povodu, u nadi da će ovakve svečanosti sve više okupljati brojne stvaraoce i umjetnike crnogorskog porijekla.

 

Izvor: http://www.mvpei.gov.me/pretraga/168119/SUSRET-DIREKTORA-UPRAVE-ZA-DIJASPORU-SA-ARHITEKTOM-RADOVANOM-RATKOM-RAdENOVIcEM.html