U REPUBLICI MAKEDONIJI
Vlada Crne Gore

Vlada R. Makedonije

MVPEI

Dijaspora

Moja Crna Gora

Admin

  • Povodom arhitektonske nagrade „Andreja Damjanov“ za životno djelo i posebna dostignuća u arhitekturi i građevinarstvu za 2016. godinu, a koju dodjeljuje Asocijacija arhitekata Makedonije (AMM), direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović susreo se, u prostorijama udruženja „Crnogorska zajednica u R.Makedoniji“, sa dobitnikom ove prestižne nagrade, arhitektom g. Radovanom-Ratkom Rađenovićem. Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima i predsjednik CZRM-a g. Boris Popivoda i član predsjedništva CZRM-e g. Slobodan Novović.

Mitrović je čestitao g. Rađenoviću na ovoj vrijednoj i zasluženoj nagradi, čija dodjela je bila upriličena u crkvi Rođenje Presvete Bogorodice u Skoplju.

Rađenović je prepoznatljiv po bogatom profesionalnom stvaralačkom opusu, ostavivši dubok trag u arhitektonskom građevinarstvu svojim projektima, realizovanim u oblasti stambene arhitekture, turizma i ugostiteljstva, sporta, administracije, industrije i kulture. Nosilac je priznanja Saveza društava arhitekata Makedonije za afirmaciju makedonske arhitekture u inostranstvu i diplome za rad u oblasti urbanizma, projektovanja, enterijera i dizajna. Svoj životni vijek je posvetio arhitekturi u pravom smislu te riječi, bivajući prepoznatljiv po svom savremenom arhitektonskom izrazu.

Susret je protekao u prijateljskoj atmosferi, a direktor Uprave se srdačno zahvalio na prijemu i lijepom povodu, u nadi da će ovakve svečanosti sve više okupljati brojne stvaraoce i umjetnike crnogorskog porijekla.

 

Izvor: http://www.mvpei.gov.me/pretraga/168119/SUSRET-DIREKTORA-UPRAVE-ZA-DIJASPORU-SA-ARHITEKTOM-RADOVANOM-RATKOM-RAdENOVIcEM.html

Почитувани,
Ве информираме за следното: Црногорската заедница од РМ на свое огромно задоволство во периодот од 22 до 24 Ноември имаше можност да биде дел од последната работилница од циклусот на обуки наменети за здруженијата, во организација на ОБСЕ и нивната мисија во Скопје.
Обуката беше спроведена на Попова Шапка, а на истата учествуваа 20 граѓански организации – заедници кои се регистрирани и делуваат на територија на Република Македонија.Темата која беше предмет на интерес се однесуваше на раководењето и изготвувањето на предлог проекти. Нашата заедница ја претставуваа Ивана Чукиќ која е член на заедницата и Марија Сечковска, која има функција на технички секретар на здружението.
Нашите претставнички како и сите други учесници на обуката се здобија со многу нови знаења, стекнаа многу нови познанства, но и пријателства. Тие го утврдија и го збогатија своето знаење во делот на планирањето и изработката на проекти. Преку обемните и квалитетни предавања на експертите од МЦМС ( Македонски центар за меѓународна соработка ) но и практичните работи на учесниците во групи, нивната тимска работа и активностите со другите учесници, нашите претставнички се вратија задоволни и среќни.Нивното знаење е унапредено, а особено е подобрена општата перцепција за значењето и дефиницијата на поимите како што се : дијаграм на цели, логика на интервенција, логичка рамка, објективно проверливи показатели, алокација на ресурси за планирани активности, делот за буџетирање и многу други термини.
Црногорската заедница на РМ срдечно ја поздравува оваа иницијатива на ОБСЕ и МЦМС, со единствена порака дека импресиите се на завидно ниво, а ние како заедница се гордееме што имавме чест да присуствуваме на еден ваков семинар кој е од исклучително значење за целата наша заедница.

Со почит,
Црногорска заедница на РМ

Poštovani,
Obavještavamo Vas da Crnogroska zajednica na svoje ogromno zadovoljstvo u periodu od 22 do 24 Noembra ove godine imala je mogućnost da bude dijo od posljednje radionice iz ciklusa obuka namjenjenih udruženjima, u organizaciji OBSE-a i njihove misije u Skoplju.
Obuka je izvođena na Popovoj Šapci i na istoj su učestvovale 20 gragjanskih organizacija koji su registrirane i djeluju na teritoriji Republike Makedonije. Tema koja je bila predmet interesa, odnosila se na rukovođenje i pripremanje predlog – proekata koji se odnose za imenovane zajednice.
Našu zajednicu predstavljale su Ivana Čukić, kao član zajednice i Marije Sečkovske kao tehnička sekretarica zajednice. Naše predstavnice kao i svi drugi učesnici obuke stekli su nova znanja, nova prijateljstva, poznanstava i uopšte jedno iskustvo kao takvo. One su utvrdile i obogatile svoje znanje u dijelu planiranja i izrade proekata, preko obimnih i kvalitetnih predavanja od strane eksperata MCMS-a (Makedonski centar za međunarodnu saradnju), kao i praktičnog rada sa učesnicima po grupama, kao i njihov timski posao i aktivnosti sa drugim učesnicima.
Naše predstavnice vratili su se zadovoljne i srećne od viđenog i učinjenog.
Njihovo znanje je obogaćeno i unaprjeđeno, a posebno je poboljšana opšta percepcija za značenje i definicije za pojmove kao što su: dijagram ciljeva, logika intervencija, logički okvir, objektivni poverlivi pokazatelji, alokacija resursa za planirane aktivnoste, deo za buđetiranje i mnogi drugi termini.
Crnogorska zajednica na RM pozdravlja ovu inicijativu na OBSE-a i MCMS. Naše učesnice nose velike impresije i cijene da je sve bilo na zavidnom nivou i mi kao zajednica se ponosimo što imamo čast da prisustvujemo na jedne ovakve seminare koji su od isključivog značenja za cijelu našu zajednicu. U isto vrijeme se zahvaljujemo organizatoru na svemu što je uslovilo da budemo tako kompletno zadovoljni.

Sa poštovanjem,
Crnogorska zajednica RM

Predstavnik Crnogorske zajednice iz Republike Makedonije Gospodin Boris Popivoda imao je čast
da se sretne na konstitutivnoj sjednici Savjeta za Saradnju sa iseljenicima sa premijerom Crne Gore
Gospodin Milom Đukanovićem i da ga ukratko zapozna sa aktivnostima naše zajednice.

Naša zajednica koristi ovu priliku da čestita predstavniku naše zajednice Gospodinu Borisu Popivodi
na izboru za jednog od potpredsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima, cjenići da na osnovu
toga izbora, naša zajednica u okviru svi srnogorskih zajednica širom svijeta, zauzima cjenjeno i
uvaženo mjesto kako u matićnoj državi Crnoj Gori tako i u cjeloj Dijaspori – Crne Gore.

slika-1 slika-2 slika-3

Na konstitutivnoj sjednici Savjeta za saradnju sa iseljenicima, koja je održana u utorak 27. septembra, izabrano je rukovodstvo novoformiranog Savjeta, na čelu sa predsjednikom dr Nenadom Popovićem. Za potpredsjednike Savjeta izabrani su Boris Popivoda, Edin Latić Ruždija Jarović i Martin Junčaj, dok je za sekretara Savjeta izabrana Elvira Bekteši. Predsjednici radnih tijela su: Mirko Zečević, Milorad Nikčević, Dejan Šestović, Sabrija Vulić, Mihailo Mandić, Refik Radončić, Mirza Redžić, Vladislav Popović, Slobodan Drakić, Emira Mustajbašić Ličina i Aleks Rohas Božović.

U nastavku teksta možete pronaći kratke biografije rukovodstva Savjeta za saradnju sa iseljenicima.

PREDSJEDNIK SAVJETA

getimage

 

Dr Nenad Popović rođen je 15. novembra 1967. godine u Kotoru. Doktor Popović je specijalista za ortopediju vilica i vlasnik klinike “Douglas Toll Institut”. Od 2012. godine je gost-predavač na nekoliko njemačkih univerzitetskih klinika u okviru specijalističke nastave, kao i predavač na brojnim kursevima za specijaliste na teme novih metoda liječenja u ortodonciji i bolesti TM zgloba. Nenad Popović je u aprilu 2013. godine izabran u zvanje vanrednog profesora državnog Univerziteta Sao Paulo, kao i privatnog Univerziteta UniMar u gradu Marilia, Brazil. Član je njemačke, evropske, američke i svjetske asocijacije ortodonata. Uporedo sa angažmanom u iseljeničkim organizacijama, dr Popović usmjerava svoje aktivnosti na proučavanje i istraživanje istorije crnogorske dijaspore u Njemačkoj, posebno ka vezama crnogorskog i njemačkog naroda. Autor je  eseja “Njemci i Crnogorci”. E-mail: nenad@dr-popovic.de

POTPREDSJEDNICI SAVJETA

 

getimage-1

 

Boris Popivoda rođen je 08. avgusta 1947. godine na Cetinju. Pravni faklutet „Justinijan Prvi“ završio je u Skoplju, dok je najveći dio svog radnog vijeka proveo u G.P. „Pelagoniji“, kasnije kao direktor OURA i predsjednik Skupštine imenovanog preduzeća. U periodu od 1984 – 1992. godine je u dva mandata bio delegat u Opštini Centar u Skoplju kao član upravnog odbora F.K “Vardar”. E-mail: boro.popivoda@yahoo.com; zcgmmk@yahoo.com

 

getimage

 

Edin Latić rođen je 13. januar 1975. godine u opštini Petnjica. Završio je brojne stručne edukacije vezane za užu oblast posla kojim se bavi firma u njegovom vlasništvu – kompanija „Bihor“ koja ima preko dvadeset radnika i važi za jednu od najuspješnijih kompanija te vrste u Luksemburgu. Od 2013. godine je predsjednik FK „PETNJICA“, dok je od 2015. godine član UO ZK Bihor u Luksemburgu. E-mail: laticedin@hotmail.com

 

getimage-2

Ruždija Jarović rođen je 1952. godine u Plavu. Osnovnu školu je završio u Gusinju, dok je srednju – zanatsku školu završio u Peći. Jedan je od osnivača  Udruženja „Plav Gusinje“, gdje je bio izabran za prvog predsjednika. Od prvog izdanja nedeljnika „Sabah“, bio je stalni član redakcije i napisao više od 70 članaka. Trenutno je član upravnog odbora i portparol u humanitarnom Udruženju „Euro Gusinje“. E-mail: eurogusinje@yahoo.com; jarovicr@yahoo.com

 

 getimage-3

Martin Junčaj rođen je 16. decembra 1953. godine u opštini Tuzi. Od 1977. godine boravi u Švajcarskoj, a od 1995. godine suvlasnik je građevinske kompanije. Nakon 2007. godine, kada je formirana nova Crnogorska dijaspora u Švajcarskoj postaje član Upravnog odbora ove organizacije, delegat u Savezu Evropske dijaspore Crne Gore i delegat na Svjetskom kongresu iseljenika.  E-mail: anto_alex@hotmail.com

SEKRETAR SAVJETA 

getimage-4

 

Elvira Bekteši rođena je 17. februara 1975. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na odsjeku Međunarodni odnosi. Radila u Glavnom gradu Podgorica kao sardnik u Odjeljenju za medjunarodne odnose i kabinetu gradonačelnika. Od 2002. do 2012. godine radila je kao savjetnik u Centru za iseljenike Crne Gore, a od 2012. do danas radi kao šef Odsjeka za privredno partnerstvo i statusna pitanja u Upravi za dijasporu, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Član je Odbora za iseljenike Matice crnogorske i komisije za dodjelu nagrade za filantropiju “Iskra”. Uredjivala je, pratila i koordinisala rad u objavljivanju petnaest naslova biblioteke “Dijaspora Crne Gore”, koju je ustanovio tadašnji Centar za iseljenike. Jedan je od pokretača usvajanja Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, te autor vise stručnih tekstova na temu iseljeništva. Završila je Diplomatsku akademiju “Gavro Vukovic”. E-mail: elvira.bektesi@mfa.gov.me

PREDSJEDNICI ODBORA 

Mirko Zečević – predsjednik Odbora za jačanje kulturnog i državnog identiteta rođen je 13. decembra 1949. godine u Nikšiću. Diplomirani je ekonomista i bavi se publicističkim radom. Bio je jedan od urednika u “Crnogorskom književnom listu”, gde je imao kolumnu sve do kraja njegovog izlaženja 2006. godine. Od 2008. godine bio je angažovan u Ambasadi Crne Gore u Beogradu na mjestu koordinatora za dijasporu. U istom periodu postao je utemeljivač  i organizator manifestacije  “Dani crnogorske kulture u Srbiji”. Nakon prestanka rada u Ambasadi aktivan je na konsolidaciji crnogorske nacije u Srbiji, kako u Crnogorskoj nacionalnoj zajednici Beograda, tako i kao generalni sekretar Saveza crnogorskih nacionalnih udruženja Srbije koja djeluju po sporazumu o međusobnoj saradnji. E-mail: cnzbgs@yahoo.com

Prof. dr Milorad Nikčević – predsjednik Odbora za nauku i prosvjeturođen je 14. januara 1941. godine u Stubici (Pješivci). Doktorsku disertaciju pod naslovom Crnogorska pripovijetka od 60-ih godina 19. vijeka do prvog svjetskog rata odbranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje doktora filoloških nauka. Studijski se usavršavao na Državnom univerzitetu „Lomonosov” u Moskvi (1975), na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu (1989), potom na zagrebačkom Filozofskom fakultetu (1996) te na Univerzitetu Berkli u San Francisku (2001). Za stručni, naučni i pedagoški rad dobio je više priznanja i nagrada. Godine 2014. hrvatski predsjednik Ivo Josipović uručio mu je državno odličje reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za „višegodišnje zasluge za kulturu/znanost i približavanje njenih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore“. E-mail: mnikcevi@ffos.hr

Dejan Šestović – predsjednik Odbora za sport je bivši sportista, porijeklom iz Crne Gore koji već godinama živi i radi u Francuskoj. E-mail: sestosport@orange.fr

Sabrija Vulić – predsjednik Odbora za informisanje rodjen je 12. januara 1963. godine u Kotoru. Završio je Fakultet za turizam, a magistrirao na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Novinarstvom se bavi od 1990. godine. Bio je urednik preko 250 emisija „Dobro jutro Crna Goro“ i 85 emisija “Nedjeljom popodne”, koja je proglasena za najbolji nedjeljni popodnevni program u regionu. Radio je kao novinar informativnog programa i izvještavao sa brojnih dogadjaja  u zemlji i  inostranstvu.Od 2011. godine zaposlen je u JS RTV CG na mjestu urednika zabavno komercijalnog programa, a trenutno je anagažovan na poslovima Rukovodioca promocije programa RTCG. Za svoj rad dobio je nekoliko profesionalnih priznanja.  E-mail: vulic@t-com.me

Mihailo Mandić – predsjednik Odbora za zaštitu prava i položaja iseljenika rođen je 20. juna 1951. godine u Danilovgradu. Nakon završenog Elektrotehničkog Fakulteta u Sarajevu, radio je kao profesor elektro grupe u Elektrotehničkoj školi u Podgorici. Nakon toga, radio je u Sarajevu kao inžinjer u Energoinvestu – IRIS-u. Od 1995. godine živi i radi u Sidneju, gdje osniva Crnogorsku etničku zajednicu. E-mail: mandicmisko@gmail.com

Refik Radončić – predsjednik Odbora za privredno partnerstvo rođen je 20. februara 1961. godine u Gusinju. Po zanimanju je ekonomista. Od 1988. godine živi i radi u Njujorku – SAD, dok je od 1992. godine vlasnik kompanije “TendR construction”, a od 1999. godine suvlasnik “RendB development”. Većinski je vlasnik Gotam Hotela na Menhetnu – Njujork. E-mail: rradoncic@trconstruction-ny.com

Mirza Redžić – predsjednik Odbora za evropske i evroatlanske integracije rođen je 26. aprila 1976. godine u Sarajevu. Magistarske studije iz međunarodnog prava završio je u Japanu, kao stipendista Vlade Japana. Tituli magistra iz naučne oblasti ratna psihijatrija stekao je na Kraljevskom koledžu London, kao stipendista Vlade Njenog Kraljevstva. Trenutno je doktorand na Univerzitetu u Beču, odsjek za medije i komunikacije. Zaposlen je u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu, a kao politički savjetnik, pro bono je angažovan u Vijeću nacionalnih manjina Kantona Sarajevo. Aktivan je član Vijeća crnogorske nacionalne manjine u BiH. E-mail: redzic.mirza@gmail.com

 Vladislav Popović – predsjednik Odbora za pravna pitanja rođen je 12. juna 1954. godine na Cetinju. Pravni fakultet je završio u Beogradu, a takođe i magistraturu iz međunarodnog prava. Autor je oko 20 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni na više jezika u 9 zemalja. Dobitnik je pokreta za suverenost Crne Gore i mnogih drugih društvenih priznanja iz vremena SFRJ. Direktor je kompanije za međunarodni investicioni konsalting Popović Consultants Overseas LTD u Limasolu. E-mail: astral54@spidernet.com.cy

Prim. dr Slobodan Drakić – predsjednik Odbora za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu rođen je 23. oktobra 1946. godine u Podgorici. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu i dobio zvanje doktor medicine. Bio je predsjednik neuropsihijatrijske sekcije Crne Gore u dva mandata. Od 1986. godine je bio zaposlen u Kliničkom centru u Novom Sadu na mjestu načelnika Odjeljenja opšte i konsultativne polikliničke službe Centra za mentalno zdravlje Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine. E-mail: slobodrakic@gmail.com

Emira Mustajbašić Ličina – predsjednik Odbora za ravnopravnost polova rođena je 07. juna 1983. godine u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu, a kasnije srednju skolu “Miloje Dobrasinovic” – smjer Elektrotehnicar racunara. Vlasnik je turističke agencije „Reisebüro Lane” u Kölnu i zaposlena je u Agenciji za integracije i zdravstvo u Kölnu. Osnivač je Udruženja MonteKöln u Kölnu, koje ima za cilj organizovanje crnogorske dijaspore u Kölnu i okruženju, radi održavanja veza sa matičnom državom, njegovanja jezika i kulture, saradnje sa lokalnim institucijama Njemačke, kao i institucijama Crne Gore, međusobne solidarnosti i pomoći. E-mail: montekoeln@web.de

Aleks Rohas Božović – predsjednik Odbora za širenje crnogorske zajednice u svijetu rođen je 22. janaura 1976. godine u Limi, Peru. Po struci pilot, dodatno obrazovanje stiče u oblasti ekonomskog inženjeringa i osiguranja. Zaposlen je u engleskoj osiguravajućoj kući “AAV Aviation Adjuster SC” u Limi. Predsjednik je Crnogorske zajednice u Peruu. E-mail: arbozovich@gmail.com

Dragi sunarodnici,

Dragi prijatelji koji kao ja živite između zemlje vaših predaka i zemlje u kojoj živite i radite, dozvolite mi da vas sve toplo pozdravim.

Stalo mi je da pozdravim i to što ste danas ovdje prisutni, čime ste pokazali svoju vezanost za našu zemlju i njene građane.

Vi, moji sunarodnici iz dijaspore ste živa spona između naše drage Crne Gore i svijeta,koja je oduvijek predstavljala neophodnu podršku u teškim trenucima.

Tužan sam što ne mogu biti sa vama danas na Cetinju, ali su ranije preuzete profesionalne obaveze onemogućile moj dolazak.

Ipak treba da znate da sam srcem i mislima prisutan i svima vam želim da zajedno provedete bratske i prijateljske trenutke.

Iako se ove godine možemo radovati jubileju desetogodišnjice od obnove nezavisnosti, poznajete sve poteškoće koje pogađaju našu zemlju i znate da su mnogi naši sugrađani u ponižavajućoj ekonomskoj situaciji.

Znam da svako od vas na ovaj ili na onaj način pruža podršku svojoj porodici, prijateljima, humanitarnim akcijama, i sve vam to služi na čast.

Zakon o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, koji je donesen prije pet godina, nam je pružio priliku da pomognemo našim građanima i da učestvujemo u kulturnom životu zemlje kroz Fondaciju. Ali da, isto tako, promovišemo veliki projekat koji je upisan u naš Ustav,a koji podrazumijeva stvaranje ekološke države.

Više nego ikada sam uvjeren da je to jedini put koji treba slijediti kako bi Crna Gora mogla da zaštiti i valorizuje izuzetnu prirodu koju nam je Bog povjerio.

Ne radi se ovdje o političkom projektu koji bi nas mogao podijeliti, već o etičkom i ekonomskom projektu koji nas može ujediniti i omogućiti nam da poboljšamo kvalitet života svih naših sugrađana, ali i da učestvujemo u velikim svjetskim pokretima zaštite naše planete.

Sa takvim smo izazovom danas suočeni i na njega zajedno moraju odgovoriti oni koji žive u Crnoj Gori sa onima koji žive u inostranstvu.

NEKA BUDE ŠTO BITI NE MOŽE

Zelim vam uspješan forum, lijep boravak u Crnoj Gori i šaljem vam prijateljske pozdrave.

Princ Nikola Petrović Njegoš

 

Screenshot_2

Do:  Svjetski Kongres Crnogorske Dijaspore

 

Poštovana Gospodo, dragi prijatelji i zemljaci,

 

Sa posebnim zadovoljstvom koristim ovu priliku da Vam na ovaj način i ovim putem u ime Crnogorske Zajednice iz Republike Makedonije, kao i u svoje lično ime, uputim sve čestitke i zahvalnost povodom održavanja Svjetskog Kongresa Crnogorske Dijaspore  i da Vam poželim uspješan rad na opšto zadovoljstvo svih prisutnih.

Šta reći o samom Kongresu, sami naziv kome je naslovljen ovaj dopis govori dovoljno koji značaj ima ova manifestacija i koliki je njen značaj ne samo za nas iseljenike koji vodimo porijeklo iz naše matične države Crne Gore, već i za samu Crnu Goru kao nezavisnu, građansku i demokratsku državu.

Lično, mnogo mi je žao, iz više razloga, što ne mogu fizički prisustvovati ovoj izuzetno značajnoj manifestaciji, prvenstveno zato što me ista ispunjava radošću, osjećajem patrijotske uzvišenosti i srećom, jer je više nego očigledno da crnogorski iseljenici iz cijeloga svijeta ove naše planete, nisu zaboravili svoje korijene, da drže do svoga identiteta i da teže integracijama, toleranciji, harmonizaciji i poštovanju međuetničkih i međukonfesionalnih odnosa koje je uvjek njegovala i čuvala crnogorska tradicija.

Ovim odnosom i ovim porukama, naša dijaspora daje primjer svima pa i građanima Crne Gore da i oni treba da budu još više sploteni i jedinstveni po svim onim pitanjima koji su od vitalnog i esencijalnog značaja za našu matičnu državu, nezavisno od sopstvene ideologije i njihovih programa. Samo zajedništvo i ljubav daje napredak i samo tada kada iz opšteg dobra proizilazi pojedinačno (a ne obrnuto) je pravo dobro i isto donosi pravi napredak, blagostanje i opšto zadovoljstvo.

Nadam se i molim Svevišnjeg da ove vizionarske poruke koje upućuje ovaj Kongres odjeknu tako snažno i da dopru do svijesti svih nas, a posebno do svijesti generacija koje dolaze, čime bi se obijezbjedio kontinuitet svih onih vrijednosti koje donose bolji život, napredak i sreću.

Drugo, ispunjava me radošću i unutrašnjim zadovoljstvom, sto će se ova manifestacija održati u mojem rodnom gradu, gradu moje mladosti, u moje voljeno Cetinje, u tom duhovnom i kulturnom centru Crne Gore, kao sto će se i radni dio održati u Sali sadašnje Skupštine Prijestonice, a meni u sjećanju i rječi u zgradu “ Banovine “.

Posebno mi pričinjava zadoljstvo, što će veći dio kulturnog programa biti održan na Ljetnoj pozornici, koja je bez imalo patetike po samoj lokaciji posebna, ne samo što je ispod Orlovog Krša i gdje počiva rodonačelnik naše vladarske dinastije i zbog svega onoga sto je opkružuje a što predstavlja istoriju Crne Gore, već i po tome što u ovo doba godine nema ljepšeg mjesta za ovakve manifestacije i priredbe, jer ona ima jedan poseban miris, očaranost, ambijent, koji će zajedno sa izvodenjem navedenog programa od strane po mene elite crnogorske kulture, napraviti jedan posebno prijatan ugođaj za sve prisutne, što će vjerujem usloviti da zapamte to veče do kraja života.

Svjestan da sam već preopširan i da me nosi nostalgija u dužu priču, izvinjavam se i u isto vrijeme molim da mi još dozvolite da pozdravim sve izvodače navedenog programa a posebno moje prijatelje dva Slobodana, Gospodina Marunovića i Gospodina Kovačevića.

Na kraju mi kao Zajednica uzimamo učesće u radu, kako već rekoh ove posebne manifestacije, tako što će nasu Zajednicu predstavljati i zastupati sljedeći članovi naše zajednice:

  1. G-ca Danijela Nešovska – generalni sekretar EDCG;
  2. G-in Milorad Milanović – potpredsjednik;
  3. G-in Abaz Muratagić – član predsjednistva;
  4. G-in Bojan Lalić – član predsjednistva;

 

S ’ poštovanjem i Srećno !

CZRM

Predsjednik

Boris Popivoda

1

N.V.U

Savez Evropske Dijaspore Crne Gore

 

Poštovana Gospodo – dragi prijatelji,

Koristim priliku da Vam na ovaj način i ovim putem u ime Crnogorske zajednice u Republici Makedoniji, kao i u svoje lično ime,  uputim sve čestitke povodom održavanje Vaše sjednice – Skupštine koja će se održati dana 17-og jula ove godine u Podgorici.

Upoznat za predloženim dnevnim redom za navedenu sjednicu, cijenim za potrebno da Vam poželim uspešan rad i da ista protekne na opšto zadovoljstvo svih prisutnih članova.

Mi kao zajednica uzimamo učesće u radu iste, tako sto će našu zajednicu pretstavljati i zastupati cijenjeni članovi nase zajednice:

  1. G-ca Daniela Nešovska;
  2. Milorad Milanović – potpredsjednik;
  3. Abaz Muratagić – član predsjedništva;
  4. Bojan Lalić – član predsjedništva;

Imajući u vidu značaj i ulogu koju ima i koju će imati ubuduće Savez Evropske Dijaspore Crne Gore, kao krovna, reprezentativna i zajednička organizacija svih naših zajednica, ovim putem i ovom prilikom potvrđujemo i nudimo otvorenu saradnju kako sa Savezom, tako i sa svim negovim članicama u granicama naših mogućnosti i potreba.

S’poštovanjem i Srećno !

CZRM

Predsjednik

Boris Popivoda